Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Badania prenatalne pozwalają ocenić, czy dziecko, w czasie trwania ciąży, rozwija się prawidłowo. Przyszli rodzice mogą dowiedzieć się, czy ich dziecko jest zdrowe i czy nie występuje żadna z chorób, np. genetycznych. Najczęściej zaleca się badania genetyczne kobietom, które zaszły w ciążę po 35 roku życia. Warto przeprowadzić je również wtedy, gdy w rodzinie występowały już choroby genetyczne.

Dlaczego warto robić badania prenatalne NFZ w dobrej klinice?

Badania prenatalne dla kobiet NFZ wykonywane w dobrej klinice, to poczucie, że kobietą zajmują się fachowcy, którzy rozumieją jej strach i obawy. W naprawdę dobrej klinice pracują lekarze którzy posiadają certyfikaty szkoleń, na których zdobywają wiedzę o ściśle określonych standardach wykonywania badań. Mamy mogą być zatem pewne, że są w naprawdę dobrych rękach. W dobrych klinikach wykonywane są również zarówno badania prenatalne NFZ inwazyjne jak i nieinwazyjne, a wszystkie zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Dobre kliniki dysponują również bardzo nowoczesnym sprzętem oraz oprogramowaniem najwyższej generacji. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko pomyłki podczas badania.

Podział badań

Badania można podzielić na inwazyjne i nieinwazyjne. Te drugie wykonywane są w sposób, który nie zagraża ani mamie, ani dziecku. Najczęściej pobierana jest krew, a także wykonywane są badania USG.do badań nieinwazyjnych zaliczają się teksty: IONA, SANCO, NIFTY, test zintegrowany i test podwójny oraz potrójny, a także tekst PAPP-A, standardowe i genetyczne USG. Jeżeli chodzi o badania inwazyjne, bada się płyn tkanki łożyska lub płyn owodniowy, pobierany przez nakłucie powłoki brzusznej pod kontrola USG. Do badań inwazyjnych zalicza się amniopunkcję, biopsję kosmówkową, fetoskopię i kordocentezę. Badanie to jest inwazyjne, dlatego do jego przeprowadzenia warto wybierać najbardziej wyspecjalizowane kliniki, które posiadają odpowiedni sprzęt i wysokiej klasy specjalistów.

Badania prenatalne dla kobiet w ciąży – jak dostać skierowanie?

O skierowanie na badania prenatalne NFZ należy poprosić lekarza ginekologa prowadzącego ciążę. Na skierowaniu powinna znaleźć się dokładna nazwa wykonywanego badania. Ze skierowaniem należy zwrócić się do konkretnej placówki. Jak powinna przygotować się pacjentka? Przede wszystkim musi znać termin swojej ostatniej miesiączki, tak aby lekarz wykonujący, czy planujący badanie, mógł je idealnie dopasować do wieku ciąży. Jeżeli zaplanowywane jest badanie prenatalne NFZ inwazyjne, wtedy kobieta powinna znać swoją grupę krwi oraz przynieść zaświadczenie, w którym grupa krwi jest oznaczona.

Kiedy można skorzystać z badań na NFZ?

Nie za wszystkie badania i nie zawsze trzeba płacić. NFZ pokrywa koszty badań, oczywiście pod pewnymi warunkami. Jeżeli spełnia się co najmniej jedno z kryteriów podanych poniżej, można zostać włączonym do programu badań prenatalnych dla kobiet NFZ:

  • Skończone 35 lat.
  • Problemy w poprzedniej ciąży: wystąpienie aberracji chromosomowej płodu lub dziecka.
  • Stwierdzenie aberracji chromosomowej u jednego z rodziców dziecka.
  • Ryzyko urodzenia dziecka z choroba uwarunkowaną monogenowo.
  • Ryzyko urodzenia dziecka z choroba wieloczynnikową.
  • Nieprawidłowy wynik badania USG przeprowadzanego kontrolnie w czasie ciąży.

Dzięki wykonaniu badania, można rozpoznać lub wykluczyć wiele chorób wrodzonych i genetycznych u maluszka, m.in. zespół Downa, wady cewy nerwowej, a także nieprawidłowości chromosomów. Decydując się na badania, należy pamiętać, że żaden z tych sposobów nie daje 100 procent gwarancji. Może okazać się, że maluszek zdiagnozowany jako chory, nie jest nim w rzeczywistości. Jednak, nowoczesne metody są coraz lepsze i coraz dokładniejsze. W przypadkach uzasadnionych warto i należy wykonywać badania prenatalne płodu.

Badania prenatalne dla kobiet w ciąży – najważniejsze informacje