Ekoenergia dla katowickich strażaków: panele fotowoltaiczne na dachach remiz OSP
Katowickie Ochotnicze Straże Pożarne przeszły na ekologiczne źródła energii, dzięki czemu nie tylko oszczędzają na rachunkach, ale także dbają o środowisko. Inwestycja w panele fotowoltaiczne została sfinalizowana, a nowoczesne instalacje już działają, przynosząc korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne.

Nowoczesne ekoremizy w Katowicach: Panele fotowoltaiczne na dachach OSP

W Katowicach zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych. Inwestycja ta, przeprowadzona przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pozwala OSP na czerpanie energii ze słońca. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla budżetu jednostek strażackich.

- Dzisiaj pozyskiwanie energii z ekologicznych źródeł to bardzo popularny trend. Do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń, dzięki czemu oddychamy czystszym powietrzem, przy jednoczesnym zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną, co jest niezwykle istotne w dobie rosnących cen energii - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Łącznie na pięciu budynkach katowickich OSP zostało zamontowanych 219 paneli za łączną kwotę blisko 310 tys. zł. – dodaje prezydent.

Techniczne aspekty instalacji fotowoltaicznych

Każdy z budynków OSP został wyposażony w panele fotowoltaiczne dostosowane do jego możliwości technicznych. Łącznie zamontowano 219 paneli, z których każdy ma moc 410 W. Panele zostały umieszczone na budynkach przy ul. Strzelców Bytomskich 33 w Dąbrówce Małej (70 paneli), ul. Szarych Szeregów 62 w Kostuchnie (28 paneli), ul. Uniczowskiej 64 w Podlesiu (38 paneli), ul. Morawa 119a w Szopienicach (58 paneli) oraz ul. Grota-Roweckiego 20a w Zarzeczu (25 paneli). Cała inwestycja odbyła się w ramach programu Ekoremiza, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wszystkie instalacje zostały już podłączone do sieci i są w pełni operacyjne, co pozwala na bieżące korzystanie z energii słonecznej.

Przetarg na realizację inwestycji i wsparcie dla OSP

Proces przetargowy związany z montażem paneli fotowoltaicznych cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 199 ofert, z czego najwięcej, bo aż 46, dotyczyło realizacji zadania w Szopienicach-Burowcu. Firmy, które wygrały przetargi, były odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dostarczenie paneli oraz ich montaż i uruchomienie.

– Rozwój OSP jest możliwy dzięki inwestycjom. Panele fotowoltaiczne, które pojawiły się na budynkach katowickich OSP przyczynią się nie tylko do zmniejszenia kosztów funkcjonowania, ale także mają wymiar ekologiczny. Zaoszczędzone w ten sposób fundusze można będzie przeznaczyć na inne ważne cele, które wspomogą działalność OSP – podkreśla Krzysztof Beczała, prezes zarządu OSP Katowice-Zarzecze.

Znaczenie OSP w Katowicach i ich współpraca z samorządem

Katowice wyróżniają się na tle innych miast w Polsce, utrzymując i finansując działalność aż pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2015-2023 miasto przeznaczyło na ten cel 23 mln zł, które zostały wykorzystane na utrzymanie obiektów, badania specjalistyczne strażaków, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Miasto jest właścicielem wszystkich obiektów, w których działają jednostki OSP.

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią istotne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej, biorąc udział w działaniach ratowniczych i integrując lokalne społeczności. Historia OSP w Katowicach sięga 1875 roku, kiedy to powstało Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratunkowej. Obecnie w mieście działa pięć jednostek OSP: Dąbrówka Mała, Kostuchna, Podlesie, Szopienice i Zarzecze, które mogą liczyć na wsparcie katowickiego samorządu. W jednostkach tych służy około 460 druhen i druhów, z których 208 to czynni ratownicy, aktywnie uczestniczący w akcjach ratowniczych.


Wg inf z: UM Katowice