Policjanci z Katowic debatowali z działkowcami o bezpieczeństwie
W Katowicach odbyła się ważna debata społeczna z udziałem działkowców i lokalnych przedstawicieli. Dyskusja skupiła się na kwestiach bezpieczeństwa na terenach działkowych oraz współpracy między mieszkańcami a Policją.

Spotkanie z działkowcami i mieszkańcami osiedla Zgrzebnioka

Policjanci z Komisariatu Policji IV w Katowicach przeprowadzili debatę z mieszkańcami, w tym działkowcami z osiedla Zgrzebnioka i użytkownikami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Spotkanie odbyło się z udziałem Prezesem Zarządu ROD, Panem Kazimierzem Szymiczkiem, oraz Wiceprezes Zarządu, Panią Anną Ryba.

Głównym celem debaty było zacieśnienie współpracy pomiędzy Policją a społecznością lokalną. Uczestnicy mieli okazję zgłaszać swoje wnioski dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielić się spostrzeżeniami na temat zagrożeń w ich okolicy.

Udział przedstawicieli lokalnych władz

W debacie uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Łukasz Borkowski, oraz administratorzy Osiedla Atal i Ceglana Park, jak również przedstawiciele Rady Dzielnicy. Ich obecność podkreśliła wagę dialogu pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi władzami w kwestiach bezpieczeństwa.

Podczas spotkania omówiono różne aspekty bezpieczeństwa, w tym kwestie związane z ochroną mienia na terenach działkowych oraz w osiedlach mieszkaniowych. Przedstawiciele Policji podkreślili, że współpraca z lokalnymi społecznościami jest kluczowa dla skutecznego zapobiegania przestępczości.

Prezentacja narzędzi wspierających bezpieczeństwo

W trakcie debaty policjanci przybliżyli zebranym działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, które stanowią wsparcie dla Policji w diagnozowaniu aktualnych zagrożeń. Omówiono również koncepcję „Dzielnicowy Bliżej Nas”, która ma na celu zbliżenie funkcjonariuszy do mieszkańców i lepsze rozpoznanie problemów w ich rejonach służbowych.

Komendant Komisariatu Policji IV, mł. insp. Ireneusz Szafranek, wraz z innymi funkcjonariuszami, odpowiadał na pytania uczestników debaty. Przedstawiono zdiagnozowane problemy w rejonach służbowych oraz realizowane plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa.

Porady dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa

Policjanci przekazali mieszkańcom praktyczne rady dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, na działkach i na ulicy. Podkreślono znaczenie właściwych zachowań w życiu codziennym, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Omówiono również programy i akcje profilaktyczne realizowane w Katowicach, skierowane między innymi do seniorów.

Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom związanym z oszustwami, takimi jak oszustwa na tzw. „policjanta” lub „wnuczka”. Funkcjonariusze przedstawili kampanię #ZnamTeNumery, mającą na celu edukację mieszkańców w zakresie rozpoznawania i unikania takich zagrożeń.

Aktywne uczestnictwo mieszkańców

Debata była również okazją dla mieszkańców do zgłaszania problemów, jakie zauważają w swoich miejscach zamieszkania. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z dzielnicowymi odpowiedzialnymi za ich rejony służbowe, co pozwoliło na wymianę poglądów i wskazanie konkretnych działań, które mogą poprawić bezpieczeństwo.

Kolejne spotkania tego typu są planowane, co świadczy o ciągłym zaangażowaniu Policji w dialog ze społecznością lokalną i dążeniu do wspólnego rozwiązywania problemów.


Źródło: Policja Katowice