W związku z nieobecnością podkomisarz Agnieszki Żyłki informujemy, że w dniach 30 lipca do 22 sierpnia 2022 roku, zastępstwo oficera prasowego pełni sierżant sztabowy Łukasz Kloc. Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.