Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy pomogli Panu Krzysztofowi dotrzeć do chorej na Alzheimera babci. Po zanonimizowaniu danych publikujemy ich treść.