Nowa konsultant wojewódzka ds. genetyki klinicznej powołana w Katowicach
W Katowicach miało miejsce uroczyste wręczenie powołania dla nowej konsultantki wojewódzkiej w dziedzinie genetyki klinicznej. Dr n. med. Małgorzata Lisik otrzymała to zaszczytne stanowisko na 5-letnią kadencję z rąk Wojewody Śląskiego, Marka Wójcika.

Dr Małgorzata Lisik – nowa konsultantka wojewódzka w genetyce klinicznej

Wojewoda Śląski, Marek Wójcik, wręczył powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego dr n. med. Małgorzacie Lisik. Nowa konsultantka będzie pełniła tę funkcję przez najbliższe 5 lat. Dr Lisik jest uznanym specjalistą w dziedzinie genetyki klinicznej, co potwierdza jej bogate doświadczenie zawodowe i naukowe.

Imponujące doświadczenie zawodowe i naukowe dr Małgorzaty Lisik

Dr n. med. Małgorzata Lisik ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jej kariera zawodowa obejmuje pracę w Katedrze Biologii i Parazytologii Zakładu Genetyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 1991-2017 była zarówno naukowcem, jak i dydaktykiem, a także pełniła funkcję kierownika Zakładu Genetyki Klinicznej tej uczelni.

Obecna działalność dr Lisik w genetyce klinicznej

Aktualnie dr Lisik pracuje w Poradni Genetycznej Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii – PIB Oddział w Gliwicach oraz w Poradni Genetycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jej praca koncentruje się głównie na poradnictwie genetycznym dla rodzin z wysokim ryzykiem wystąpienia nowotworów złośliwych.

Rola i znaczenie konsultantów wojewódzkich

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Ich rola jest niezwykle istotna, ponieważ pełnią funkcję doradczą i wspierają regionalne władze w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. Konsultanci wojewódzcy są ekspertami w swoich dziedzinach i ich wiedza oraz doświadczenie są nieocenione w planowaniu i realizacji polityki zdrowotnej na szczeblu wojewódzkim.


Na podst. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach