Wojewoda Śląski podziękował strażakom za akcję gaśniczą w Katowicach
Wojewoda Śląski spotkał się ze strażakami, aby wyrazić wdzięczność za ich ofiarną służbę. Uroczystości odbyły się w Katowicach oraz Mysłowicach, gdzie wręczono odznaczenia i medale. Spotkanie miało na celu nie tylko podziękowanie, ale także omówienie działań podejmowanych podczas ostatnich akcji gaśniczych.
  1. Wojewoda Śląski wyraził wdzięczność strażakom za ich ofiarną służbę.
  2. Ceremonia podziękowania odbyła się w Katowicach.
  3. W Mysłowicach wręczono odznaczenia i medale.
  4. Omówiono działania podejmowane podczas akcji gaśniczych.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach miała miejsce ceremonia, podczas której strażacy otrzymali podziękowania za udział w gaszeniu pożaru składowiska odpadów. Wojewoda Śląski, wspólnie z Podsekretarzem Stanu w MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem, wyraził uznanie za ich szybkie i skuteczne działania.

Po zakończeniu oficjalnej części, odbyło się spotkanie robocze, na którym omówiono szczegóły akcji gaśniczej oraz podjęte działania. Spotkanie miało na celu wyciągnięcie wniosków i usprawnienie przyszłych operacji ratowniczych.

Kolejnym punktem dnia były obchody Dnia Strażaka w Mysłowicach, zorganizowane przez tamtejszą Komendę Miejską PSP. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, medale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Wojewoda, w towarzystwie innych zaproszonych gości, złożył strażakom gratulacje i wyrazy uznania za ich codzienny trud i poświęcenie.

Oba wydarzenia były okazją do podkreślenia roli strażaków w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Ich profesjonalizm i zaangażowanie są nieocenione w walce z żywiołami i ochronie ludzkiego życia oraz mienia. Wojewoda Śląski zaznaczył, że ich praca jest fundamentem dla poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.


Źródło: Urząd Wojewódzki