Nowe inwestycje w Nikiszowcu i przy ul. Kościuszki
W nadchodzących miesiącach mieszkańcy Katowic mogą spodziewać się istotnych zmian w infrastrukturze drogowej, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wśród najważniejszych projektów znajdują się modernizacje w zabytkowym Nikiszowcu oraz na ulicy Kościuszki.
  1. Modernizacja ulicy Ficka w Nikiszowcu.
  2. Remont nawierzchni na odcinku ulicy Kościuszki.
  3. Prace prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.
  4. Planowane zakończenie prac w okresie wakacyjnym.

Jedną z kluczowych inwestycji będzie modernizacja ulicy Ficka w Nikiszowcu. Prace obejmą przebudowę nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów na odcinku od ul. Giszowieckiej do ul. Garbarskiej. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej, a do realizacji chodników wykorzystane zostaną płyty granitowe oraz kostka granitowa.

Wybrany wykonawca będzie miał 75 dni na przeprowadzenie prac, co oznacza, że mieszkańcy Nikiszowca mogą spodziewać się zakończenia modernizacji jeszcze przed końcem lata. Warto zaznaczyć, że inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale także bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Równolegle, na ulicy Kościuszki planowane są dwie istotne inwestycje. Pierwsza dotyczy odcinka od FAMUR-u do ul. Kolejowej, gdzie zostanie wymieniona zniszczona nawierzchnia asfaltobetonowa na dwóch pasach ruchu w kierunku centrum miasta. Roboty będą prowadzone z utrzymaniem ruchu, co oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami. Planowana powierzchnia do remontu to 7 000 m², a czas realizacji prac wynosi 30 dni.

Druga inwestycja na ulicy Kościuszki obejmuje odcinek od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Owsianą. Tu również zostanie wymieniona nawierzchnia na długości około 300 metrów w kierunku Mikołowa oraz około 200 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Owsianą. Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Piotr Handwerker, wyjaśnia: "Planowane jest odnowienie nawierzchni na długości około 300 metrów bieżących w kierunku Mikołowa oraz około 200 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Owsianą. Prace będą prowadzone przy zawężonych pasach, ale z utrzymaniem ruchu". Całkowita powierzchnia jezdni do remontu wynosi 6000 m², a czas realizacji tych prac również wynosi 30 dni kalendarzowych.

Inwestycje te są częścią szerszego planu modernizacji infrastruktury drogowej w mieście, które mają na celu nie tylko poprawę jakości dróg, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Miejmy nadzieję, że przeprowadzone prace przyniosą oczekiwane korzyści i przyczynią się do poprawy jakości życia w naszym mieście.


UM Katowice