Wojewoda Marek Wójcik na otwarciu międzynarodowej konferencji KatMUN
Model United Nations w Katowicach: Spotkanie młodych dyplomatów z całego świata
  1. Wojewoda Śląski Marek Wójcik uczestniczył w otwarciu KatMUN.
  2. 250 uczniów z Polski i zagranicy debatowało o globalnych problemach.
  3. Wydarzenie ma na celu promocję nauki i międzynarodowej współpracy.
  4. Konferencja w języku angielskim promuje tolerancję i szacunek między narodami.

W Katowicach odbyła się kolejna edycja konferencji Model United Nations, znana jako KatMUN, która zgromadziła 250 uczniów z kraju i zagranicy. To wydarzenie, symulujące obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce, ustępując miejsca tylko dwóm innym miastom.

W trakcie konferencji, uczestnicy wcielają się w role delegatów różnych krajów i organizacji, co pozwala im na praktyczne doświadczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów. "Wiem od uczestników wcześniej zorganizowanych konferencji, że wywierają one ogromne wrażenie, pozwalają na zawiązanie relacji między młodymi ludźmi z różnych państw. To świetne doświadczenie, które bardzo wzbogaca i z pewnością przyda się również w karierze zawodowej. Bardzo się cieszę, że Model United Nations jest organizowany także w Katowicach" – mówił Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

Organizatorami konferencji są uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, którzy poprzez to wydarzenie starają się promować Katowice jako Europejską Stolicę Nauki 2024. Celem jest nie tylko popularyzacja nauki, ale również zwiększanie świadomości młodzieży na temat globalnych wyzwań i promowanie postaw opartych na tolerancji oraz wzajemnym szacunku.

Wydarzenie to nie tylko okazja do nauki i zdobywania nowych umiejętności, ale również platforma do budowania międzynarodowych relacji w młodym pokoleniu, które w przyszłości może przyczynić się do lepszego zrozumienia i współpracy między narodami. Konferencja KatMUN to znakomity przykład na to, jak edukacja może przekraczać granice i łączyć ludzi wokół ważnych, globalnych kwestii.


Na podst. Urząd Wojewódzki