Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy

Do producentów kukurydzy na początku 2024 roku dotarła informacje, że będzie on ostatnim rokiem stosowania substancji czynnej s-metolachlor. Spowoduje to wycofanie kilku ważnych technologi i środków służących do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych. W związku z tym warto w nadchodzący sezon wykorzystać przeanalizowane i zastosowane w kukurydzy rozwiązania, które będą alternatywą dla niedostępnych już w 2025 roku.

Jakie cechy powinien mieć zabieg powschodowy?

W przypadku wczesnych zabiegów, w fazie 1-2 liści kukurydzy rozwiązanie może być oparte tylko o substancje czynne o działaniu doglebowym. Jednak wraz z przesunięciem terminu zabiegu ważne jest połączenie już działania nalistnego z doglebowym. Umożliwi to skuteczną eliminację chwastów w fazie kilku liści i jednocześnie zabezpieczy uprawę kukurydzy przed wschodami chwastów — zachwaszczeniem wtórnym.

Produkt odpowiadający potrzebom

Zdecydowanie najbardziej zananą i cenioną substancją czynna przeznaczoną do nalistengo zwalczania chwastów w kukurydzy jest nikosulfuron. Może być on aplikowany w technologii chwastobójczej z innymi substancjami pobieranymi głównie przez liście chwastów np. triasulfuronem, dikambą, florasulamem, czy 2,4D. Jednak takie połączenie nie zabezpieczy uprawy przed zachwaszczeniem wtórnym, które będzie pojawiało się w kukurydzy aż do zarycia rzędów.

Dlatego też do zabiegu nalistnego niezbędne jest zastosowanie substancji czynne łączącej działanie nalistne i doglebowe. Idealnym wyborem jest mezotrion, który spełnia te wymagania.

Gotowe połączenie

Środek chwastobójczy Elumis 105 OD zawiera właśnie substancje czynną nikosulfuoron w ilości 30 g/l oraz mezotrion 75 g/l. Zgodnie z etykietą produktu zakres dawkowania jest od 1,0 do 1,5 l/ha. Pozwala to na elastyczny dobór dawki do faz rozwojowych chwastów oraz ich składu gatunkowego. 

Dobrze dopracowana forma użytkowa to nie tylko bezproblemowe przygotowanie cieczy opryskowej, ale również dobre i równomierne pokrycie opryskiwanych chwastów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich adiuwantów produkt szybko wnika do rośliny i jest w niej przemieszczany.

Kiedy stosować herbicyd?

Elumis 105 OD ma bardzo szerokie okno aplikacji. Może być stosowany już od faz 2. liści kukurydzy, aż do jej 8.ego liścia. Pomimo takiej możliwości zdecydowanie polecane są wczesne zabiegi, maksymalnie w fazie 4-5 liści. W wyborze terminu aplikacji należy pamiętać o tym, że nikosulfuron będzie zwalczał chwasty, które już skiełkowały. Dlatego też czasem delikatne opóźnienie zabiegu jest wskazane w celu optymalnego wykorzystania potencjału produktu do zwalczania chwastów.

Jakie chwasty zwalcza środek?

Według informacji zamieszczonych w etykiecie produktu większość chwastów dwuliściennych i jednoliściennych jest skutecznie eliminowana z uprawy w dawce 1,0 l/ha. Jednak w przypadku zabiegów wykonywanych w wyższych fazach rozwojowych chwastów, wskazane jest zwiększenie dawki środka. Tylko zwalczanie rumianu polnego, rumianku polnego oraz perzu właściwego wymaga użycia dawki 1,5 l/ha.

Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne zwalczane przez Elumis 105 OD w dawce 1,0 l/ha: komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, dymnica pospolita, fiołek polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna morska, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumianek bezpromieniowy, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna,

Alternatywą jest mieszanina opryskowa

Obecnie zarejestrowane jest duża liczba produktów, które zawierają substancje czynne mezotrion i nikosulfuorn solo. Pozwala to na samodzielne ustalenie optymalnych ich proporcji w mieszaninie opryskowej w zależności od stanu zachwaszczenia plantacji i faz rozwojowych chwastów. Jest kwestią do dyskusji, czy mieszanina opryskowa będzie miała taką sama skuteczność jak przygotowany produkt z odpowiednio dopasowanymi adiuwantami wbudowanymi w formę użytkową.