Zrozum znaki D-52 i D-53: Wyjaśniamy zasady stref ruchu
Strefy ruchu – małe enklawy drogowe w naszym codziennym życiu, które obowiązują własnymi zasadami. Choć spotykane niemal na każdym kroku – szczególnie na osiedlach, przy centrach handlowych czy parkingach – ich charakterystyka nadal budzi pytania. Przyjrzyjmy się więc bliżej, czym są te specyficzne obszary i jakie przepisy tam panują.
  1. Strefa ruchu definiowana jest poprzez znaki D-52 i D-53, które oznaczają jej początek i koniec.
  2. Nie daje ona pierwszeństwa pieszym w przeciwieństwie do stref zamieszkania.
  3. Ograniczenie prędkości w strefie ruchu zależne jest od decyzji właściciela lub zarządcy i może dochodzić do 50 km/h.
  4. W przypadku braku znaków pierwszeństwa obowiązuje zasada prawej ręki.
  5. Parkowanie regulowane jest tak samo, jak na drogach publicznych – dozwolone jest na chodniku, jeśli nie utrudnia to ruchu pieszych.
  6. Opuszczając strefę ruchu, należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom na drodze publicznej.
  7. Za wykroczenia takie jak złe parkowanie czy przekroczenie prędkości można otrzymać mandat.
  8. Szczegóły umieszczania znaków drogowych reguluje Rozporządzenie z 2002 roku.

Choć może wydawać się, że strefy ruchu to enklawy rządzące się swoimi prawami, w rzeczywistości są one harmonijnym połączeniem zasad ruchu drogowego, dostosowanych do specyfiki danej przestrzeni. Założenie takich stref ma na celu uporządkowanie ruchu w miejscach o dużym natężeniu pojazdów i pieszych, takich jak galerie handlowe czy obszary osiedlowe, gdzie konieczna jest większa elastyczność w zarządzaniu przepływem osób i pojazdów.

Warto jednak pamiętać, że mimo pewnej swobody, nie oznacza to braku reguł. Dla pieszych ważna informacja jest taka, że w strefach ruchu nie posiadają oni uprzywilejowanego pierwszeństwa przejścia, jak ma to miejsce w strefach zamieszkania. Oznacza to konieczność korzystania z przejść dla pieszych i chodników. Z kolei kierowcy, nawet jeśli poruszają się po drogach wewnętrznych, nie są zwolnieni z przestrzegania ograniczeń prędkości oraz zasad pierwszeństwa, które w przypadku braku wyraźnych oznaczeń, definiuje zasada prawej ręki.

W kontekście parkowania, strefa ruchu nie różni się od zasad obowiązujących na drogach publicznych. Możliwe jest pozostawienie pojazdu na chodniku, ale tylko w taki sposób, by nie utrudniać przejścia pieszym - zachowany musi być pas o szerokości co najmniej 1,5 metra.

O bezpieczeństwo i porządek w strefach ruchu dbają takie organy jak policja czy straż miejska, stosując przy tym te same procedury, co na drogach publicznych. Oznacza to, że niewłaściwe parkowanie, przekroczenie dozwolonej prędkości czy inne wykroczenia będą skutkować mandatem.

Ta mała oaza ruchu drogowego, choć może wydawać się odrębną wyspą w morzu przepisów, stanowi integralną część naszego codziennego krajobrazu miejskiego. Dlatego tak ważne jest, by zarówno kierowcy, jak i piesi, znać i respektować obowiązujące w niej zasady, dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników tych przestrzeni.


Na podstawie: Straż Miejska w Katowicach