Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy przeprowadzili zajęcia dla pracowników MOPS w Katowicach z zakresu ochrony osobistej obejmującej naukę bezpiecznych postaw i mechanizmów radzenia sobie z przemocą. W ten szczególny sposób wyrazy uznania i podziękowania skierował do policjantów Zastępca Dyrektora MOPS w Katowicach.

 

 • zdjęcie kolorowe: dwóch katowickich policjantów pokazujących jak obronić się przed atakiem napastnika
 • zdjęcie kolorowe: pamiątkowe zdjęcie pracowników MOPS-u uczestniczących w zajęciach oraz katowickich policjantów
 • zdjęcie kolorowe: dwóch katowickich policjantów pokazujących jak obronić się przed atakiem napastnika
 • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów pokazujących uczestnikom szkolenia chwyty obronne
 • zdjęcie kolorowe: uczestnicy szkolenia ćwiczący chwyty obronne
 • zdjęcie kolorowe: dwóch katowickich policjantów pokazujących jak obronić się przed atakiem napastnika
 • zdjęcie kolorowe: policjant i uczestniczka szkolenia pokazujący jak obronić się przed atakiem napastnika
 • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci pokazujących jak obronić się przed atakiem napastnika oraz uczestnicy ćwiczący pokazane techniki
 • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci pokazujących jak obronić się przed atakiem napastnika oraz uczestnicy ćwiczący pokazane techniki
 • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci pokazujących jak obronić się przed atakiem napastnika oraz uczestnicy ćwiczący pokazane techniki
 • zdjęcie kolorowe: pamiątkowe zdjęcie pracowników MOPS-u uczestniczących w zajęciach oraz katowickich policjantów
 • zdjęcie kolorowe: pamiątkowe zdjęcie pracowników MOPS-u uczestniczących w zajęciach oraz katowickich policjantów