Najpopularniejsze badania nieniszczące - wszystko, co musisz wiedzieć!

Badania nieniszczące są grupą metod diagnostycznych, jaką stanowią narzędzia kontrolujące. Na ich podstawie możemy dowiedzieć się wielu rzeczy dotyczących stanu mikrostruktury oraz makrostruktury komponentów. Nie zmieniają one gotowego wyboru oraz eksploatacyjnej przydatności materiału. Z perfekcją pozwalają na wykrycie wszelkich wad materiału, braku ciągłości oraz jednorodności. Co więcej, wykrywają także ubytki erozyjne oraz korozyjne, pęknięcia oraz zmiany struktury. Jakie są najpopularniejsze badania nieniszczące?

Badania radiograficzne

Badania radiograficzne wykorzystują promieniowanie rentgenowskie - polegają na wprowadzeniu do obiektu promieniowania X lub gamma, rejestracji obrazu prześwietlanego obiektu, a także pozyskaniu wyników badania w postaci radiogramu. Atutem tego rodzaju badań jest brak specjalistycznych wymagań określających przygotowanie powierzchni badanej. 

Celem takiego rodzaju badania jest wykrycie nieciągłości materiałowych, które powstały w procesie wytwarzania oraz podczas eksploatacji - w szczególności w odlewach, złączach spawanych, odkuwkach oraz innych wyborach hutniczych. Najczęściej wykorzystuje się podczas badania złączy spawanych oraz lutowanych, a także odkuwek i odlewów zgodnie z amerykańskimi oraz europejskimi normami. Firma Navitest wykonuje badana czołowych złączy spawanych elementów rurowych oraz płaskich - zarówno na etapie eksploatacji, jak i produkcji. Co więcej, w przedsiębiorstwie wykorzystywane są izotopy, lampy rentgenowskie oraz radiologia cyfrowa.

Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe to doskonały sposób, który umożliwia wykrycie nieciągłości wewnętrznych. Tego typu badanie polega na tknięcie fali ultradźwiękowej w badany materiał. Część wiązki powraca do głowicy badawczej, a następnie zostaje przetworzona oraz pojawia się na ekranie urządzenia w postaci impulsu świetlnego. Taki rodzaj badania pozwala na wykrycie niejednorodności materiałowej badanych elementów - czyli przede wszystkim przyklejeń, pęknięć, pęcherzy oraz wtrąceń. Badania ultradźwiękowe doskonale sprawdzą się także podczas wykrywania niezgodności płaskich - pomiarów szczelności oraz grubości. Metodę tę najczęściej wykorzystuje się podczas kontroli wyrobów metalowych. Ultradźwięki są bowiem znacznie szybsze niż badania radiograficzne, co przekłada się na powodzenie z ich korzystania nawet w stosunku do materiałów o dużej grubości.

Badania penetracyjne

Badania penetracyjne pozwalają z kolei na wykrywanie wad powierzchniowych zróżnicowanych wyrobów oraz rodzajów materiałów. Metodę tę stosuje się głównie w przypadku stali stopowych, a także stopów aluminium. Jest ona niezawodna dla materiałów nieporowatych, gładkich, a także wyrobów walcowatych, ciągnionych oraz kutych.

To, co wyróżnia badania penetracyjne to fakt, iż z ich pomocą możemy badać obiekty o dowolnych wymiarach oraz kształtach. Skomplikowanie badania, w przeciwieństwie do innych metod badań nieniszczących, nie wzrasta bowiem wraz z gabarytami badanego przedmiotu. 

Przed badaniem bardzo dokładnie należy oczyścić powierzchnię poddaną badaniom. Mogą być one przeprowadzone zarówno w warunkach terenowych i przemysłowych, jak i laboratoryjnych. Daje nam to spektrum możliwości.

Wymienione z badań to najpopularniejsze obecnie przeprowadzane zabiegi. Firma Navitest oferuje także szereg innych specjalistycznych badań, które wspomogą użytkowników w korzystaniu z ich sprzętu.