W związku z nieobecnością podkom. Agnieszki Żyłki informujemy, że od 3 sierpnia 2021 roku do 24 sierpnia 2021 roku, zastępstwo oficera prasowego pełni sierż. szt. Łukasz Kloc. Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.