Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Obowiązki pracodawcy w zakresie wyposażenia załogi w odzież ochronną

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić załodze pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw, w których produkcja lub usługi wiążą się z zagrożeniami dla zdrowia lub życia personelu. W takich przypadkach, pracownik powinien otrzymać od firmy sprzęt ochrony osobistej i odzież dostosowaną do warunków jego pracy.

Higiena osobista i swoboda ruchu

Nie we wszystkich halach produkcyjnych panują warunki bezpośrednio zagrażające zdrowiu. Jednak wiele procesów technologicznych wiąże się z emisją substancji nietoksycznych, ale mogących spowodować zniszczenie lub  zabrudzenie własnej odzieży lub obuwia pracownika. Na niektórych stanowiskach pracodawca może dopuścić, za zgodą pracowników, używanie przez nich prywatnych ubrań. Ale jest to mało praktyczne rozwiązanie, bo firma i tak ponosi koszt wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu.

Najlepiej więc wyposażyć całą załogę w ubrania robocze, które oferuje hurtownia BHP. Krój takiej odzieży dostosowany jest do osłonięcia miejsc najbardziej narażonych na zabrudzenie lub rozdarcie w toku pracy. Spodnie i kurtki mają kilka kieszeni na niewielkie podręczne narzędzia. Fragmenty podatne na przetarcia wzmocnione są sztywniejszą tkaniną. Rękawice i buty zaprojektowane są ergonomicznie, co zapobiega zmęczeniu mięśni. Spodnie robocze na szelkach zapewniają wygodę i swobodę ruchu. Hurtownia BHP Nawigator prowadzi asortyment odzieży roboczej w różnych rozmiarach i o rozmaitym przeznaczeniu.

Obsługa maszyn i urządzeń technicznych

Operatorzy zmechanizowanego sprzętu, górnicy, spawacze, robotnicy budowlani wykonujący pracę na wysokościach, muszą otrzymać odzież ochronną, zabezpieczającą przed urazami mechanicznymi. Są to hełmy i kaski, mocne rękawice, gogle, maski lub przyłbice. Obowiązek ten jest regulowany przepisami, od których nie ma żadnego odstępstwa. Za niedopełnienie tej powinności mogą pracodawcę spotkać poważne konsekwencje. Koszty działań w zakresie BHP nie powinny obciążać pracowników. Wszystkie wydatki leżą po stronie firmy. Dlatego zakup większej ilości odzieży ochronnej po przystępnej cenie, najlepiej zrealizuje hurtownia BHP. Można tam nabyć kompletne wyposażenie odzieży ochronnej przystosowanej do użytkowania na różnych stanowiskach pracy.

Odzież o specjalnym przeznaczeniu

Odzież ochronna o szczególnych właściwościach fizykochemicznych przysługuje osobom zatrudnionym w warunkach narażających ich na działanie:

  • toksycznych pyłów,
  • wysokich temperatur,
  • iskier i odprysków roztopionego metalu,
  • drobinek drewna lub tworzyw sztucznych,
  • promieniowania,
  • szkodliwych substancji biologicznych,
  • prądu elektrycznego,
  • wody i wilgoci.

Odzież do zadań wykonywanych w określonych warunkach musi cechować odporność na wysokie temperatury, niepalność, wodoodporność, antyelektrostatyczność, brak przepuszczalności promieniowania elektromagnetycznego lub jonizującego, osłona przed działaniem toksycznych substancji chemicznych. Każdego typu odzież ochronna stanowi zabezpieczenie pracowników przed utratą zdrowia lub życia.