Czy ubezpieczenia rolne są obowiązkowe?

Każdemu właścicielowi gospodarstwa rolnego zależy, aby przynosiło ono plony a tym samym dochód. Jednak nawet największa dbałość o swoje mienie nie uchroni rolników przez niekorzystnymi zdarzeniami losowymi. Dlatego też tak ważne są ubezpieczenia rolne, które chronią finanse rolników przed następstwami różnych katastrof. Niektóre z nich są obowiązkowe.

Które ubezpieczenia rolne są obowiązkowe

Wśród ubezpieczeń rolnych obowiązkowe są dwa: ubezpieczenie budynków rolniczych oraz oc rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Także ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe, ale tylko pod paroma warunkami. Sam obowiązek posiadania odpowiednich polis, wynika natomiast bezpośrednio z przepisów prawa.

Prawo to regulują dwie ustawy: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawao ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. To w nich zawarte są informacje dotyczące zakresu obowiązkowej ochrony gospodarstwa rolnego i jego właściciela.

Kiedy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe

Obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych pojawia się w sytuacji w której rolnik pobiera dopłaty bezpośrednie. Ubezpieczeniu podlega co najmniej połowa posiadanych przez niego upraw od co najmniej jednego ryzyka wymienionego w ustawie, np. huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, suszy czy negatywnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

Tego rodzaju ubezpieczenia rolne chronią gospodarza przed stratami finansowymi w sytuacji w której dojdzie do zniszczenia upraw. Ubezpieczyciel wypłaci wtedy odszkodowanie, które umożliwi ich odtworzenie a także zapewni finansowy byt rolnikowi. Wszak brak plonów to brak środków do życia. Warto pamiętać, że rolnik płaci tylko część składki ubezpieczeniowej – resztę dopłaca państwo.

Obowiązkowe oc rolnika

Ubezpieczenie oc rolnika działa jak każde inne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji w której dojdzie do powstania uszczerbku na zdrowiu czy uszkodzeniu mienia osoby trzeciej, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z polisy rolnika. Dzięki temu nie będzie on zmuszony do zapłaty odszkodowania z własnych pieniędzy.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenia rolne chronią nie tylko rolnika, ale i osoby pracujące w gospodarstwie. Dodatkowo obejmuje ono szkody powstałe wskutek prowadzenia maszyn rolnych. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli szkoda powstała podczas wykonywania zajęć prywatnych i nie była związana z wykonywaniem pracy w gospodarstwie.

Ubezpieczenia rolnebudynków w gospodarstwie

Ubezpieczenie budynków rolnych to kolejne obowiązkowe ubezpieczenie rolników. Budynki należy ubezpieczyć zawsze wtedy, gdy zlokalizowane są na obszarze gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia przekracza 1 ha a one same mają powierzchnię co najmniej 20m2 i są na stałe związane z gruntem. Jeśli powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza, ubezpieczenie to staje się dobrowolne.

Standardowa polisa ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia wymienione w ustawie. Ubezpieczenie budynków chroni więc np. przed skutkami deszczu, huraganu czy ognia. Każdy rolnik może natomiast pokusić się o bardziej rozbudowany pakiet, który będzie chronić jego mienie przed dodatkowymi zdarzeniami oraz obejmować swoim zakresem nie tylko budynki, ale i ich wyposażenie.

Czy warto kupować rozszerzone polisy

Ubezpieczenia rolne, które obejmują swoim zakresem czynniki wymienione w ustawie, należą do tych najbardziej podstawowych, które w opinii ustawodawcy są wystarczające, aby zapewnić rolnikowi odpowiednią ochronę. Nie znaczy to jednak, że jest ona kompleksowa. Aby zagwarantować sobie pełnię ochrony, opłacalne jest wykupienie polis rozszerzonych, które w pełni zabezpieczą mienie gospodarstwa i budżet rolnika.