9 grudnia 2019 w godzinach 14.00-16.00 zapraszamy nauczycielki i nauczycieli oraz edukatorki i edukatorów do udziału w prezentacji lekcji/warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży na temat rzeki Odry w ujęciu kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Wydarzenie odbędzie się w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4.

Zajęcia, które przedstawimy mają charakter interdyscyplinarny i mogą być przeprowadzone zarówno przez nauczycieli szkolnych (przyrody, geografii, biologii, języka polskiego, zajęć z wychowawcą, techniki, plastyki, edukacji regionalnej), jak i przez inne osoby nauczające lub animujące zajęcia edukacyjno-artystyczne zainteresowane nowymi formami wypracowanymi przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Poza prezentacją lekcji pokazowej i udostępnieniem uczestnikom i uczestniczkom konspektów oraz materiałów dydaktycznych zaprezentujemy również kilka przykładów o charakterze metodycznym (pakiety edukacyjne, wycieczki i zajęcia w terenie z uwzględnieniem Odry jako ważnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego w województwie oraz – ogólnie – w Polsce).

Zajęcia poprowadzą Anna Cieplak (RIK), Małgorzata Tkacz-Janik (RIK) oraz Agata Kloczkowska (CDPGŚ).

Szkolenie jest bezpłatne, zrealizowane w ramach współpracy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez poniższy formularz do 5 grudnia 2019: