Ambasador Azerbejdżanu odwiedziła Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach miało miejsce ważne spotkanie dyplomatyczne. Wicewojewoda Michał Kopański gościł Ambasador Republiki Azerbejdżanu, Nargiz Gurbanovą. W spotkaniu uczestniczył również Radca Ambasady Etibar Abdullayev, a rozmowy dotyczyły m.in. polskiego dziedzictwa w Azerbejdżanie.

Spotkanie dyplomatyczne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Wicewojewoda Śląski Michał Kopański miał okazję spotkać się z JE Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Nargiz Gurbanovą. Spotkanie to odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i miało charakter kurtuazyjny. Gurbanova, która pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Polsce od 8 stycznia 2021 roku, złożyła gratulacje Wicewojewodzie z okazji objęcia stanowiska.

Historia polskiego dziedzictwa w Azerbejdżanie

Podczas spotkania omówiono również 200-letnią historię polskiego dziedzictwa w Azerbejdżanie. Warto zauważyć, że według spisu powszechnego z 1989 roku, w Azerbejdżańskiej SRR mieszkało 712 osób pochodzenia polskiego. Po rozpadzie ZSRR znaczna część tej społeczności wyemigrowała. Obecnie, według szacunków Ambasady RP w Baku, w Azerbejdżanie mieszka około 200 osób polskiego pochodzenia.

Kariera dyplomatyczna Nargiz Gurbanovej

Nargiz Gurbanova ma bogate doświadczenie dyplomatyczne. Przed objęciem stanowiska w Polsce, w latach 2016-2020, pełniła funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Republice Bułgarii. Jej obecna misja w Polsce rozpoczęła się na mocy postanowień dekretu Prezydenta Republiki Azerbejdżanu.

Spotkanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim było okazją do nawiązania bliższych relacji oraz wymiany poglądów na temat wspólnej historii i przyszłej współpracy między Polską a Azerbejdżanem. To ważne wydarzenie podkreśla znaczenie dyplomacji i międzynarodowych relacji w budowaniu wzajemnego zrozumienia i współpracy.


Wg inf z: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach