Monika Wojtynek-Kordys nowym zastępcą inspektora Inspekcji Handlowej w Śląskiem
Wojewoda Śląski Marek Wójcik mianował Monikę Wojtynek-Kordys na stanowisko Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Ta zmiana w strukturze organizacyjnej ma na celu wzmocnienie ochrony konsumentów oraz interesów gospodarczych w regionie.

Nowa Zastępczyni Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

1 lipca Wojewoda Śląski Marek Wójcik ogłosił powołanie Moniki Wojtynek-Kordys na stanowisko Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. To ważne stanowisko w strukturze Inspekcji Handlowej, która pełni kluczową rolę w ochronie interesów konsumentów oraz gospodarczych interesów państwa.

Rola Inspekcji Handlowej w ochronie konsumentów

Inspekcja Handlowa to organ kontroli, który został powołany do ochrony praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zajmuje się kontrolą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, rozpatrywaniem sporów konsumenckich, prowadzeniem poradnictwa konsumenckiego oraz organizowaniem stałych sądów polubownych. Dzięki temu konsumenci mogą liczyć na wsparcie i ochronę w przypadku problemów z przedsiębiorcami.

Monika Wojtynek-Kordys: doświadczenie i nowe wyzwania

Monika Wojtynek-Kordys, zanim objęła nowe stanowisko, pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Jej dotychczasowe doświadczenie w strukturach Inspekcji Handlowej oraz wiedza prawnicza będą teraz kluczowe w pełnieniu nowej roli Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora. Wojtynek-Kordys będzie odpowiedzialna za wsparcie działań mających na celu ochronę konsumentów oraz nadzór nad przedsiębiorcami w regionie.

Znaczenie powołania nowego Zastępcy Inspektora

Decyzja o powołaniu Moniki Wojtynek-Kordys jest istotnym krokiem w kontekście wzmacniania struktur Inspekcji Handlowej w regionie. Jej doświadczenie i kompetencje będą kluczowe w dalszym rozwoju tej instytucji oraz w skutecznym egzekwowaniu przepisów prawa konsumenckiego. Wzmocnienie kadry kierowniczej Inspekcji Handlowej ma na celu jeszcze lepszą ochronę praw konsumentów oraz zapewnienie uczciwych praktyk handlowych.

Obejmując nowe stanowisko, Monika Wojtynek-Kordys staje przed wyzwaniem, jakim jest kontynuowanie działań na rzecz ochrony konsumentów i zapewnienie, że przedsiębiorcy w regionie będą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jej nominacja jest wyrazem zaufania i oczekiwań w zakresie dalszego rozwoju Inspekcji Handlowej w województwie śląskim.


Wg inf z: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach