Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili fałszywe karty kierowców podczas kontroli
W pierwszym tygodniu czerwca br. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili kontrole na autostradach A1 i A4. W wyniku działań wykryto poważne naruszenia związane z czasem pracy kierowców i używaniem cudzych kart kierowcy.
  1. Kontrole na autostradach A1 i A4.
  2. Wykrycie posługiwania się cudzymi kartami kierowcy.
  3. Mandaty dla kierowców i postępowania wobec przedsiębiorstw.

Funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach nie tylko monitorują transporty zgodnie z ustawą SENT, ale również kontrolują czas pracy kierowców. W pierwszym tygodniu czerwca br. przeprowadzili pięć takich kontroli, z czego dwie wykazały poważne naruszenia.

Podczas kontroli na autostradzie A4 w Żernicy (powiat gliwicki) oraz na A1 w Godowie (powiat wodzisławski), funkcjonariusze wykryli, że kierowcy posługiwali się cudzymi kartami kierowcy. W jednym przypadku kierowca używał cudzej karty przez trzy dni, za co otrzymał mandat w wysokości 2000 zł. Przedsiębiorstwo, do którego należał pojazd, może zostać ukarane grzywną w wysokości 4300 zł.

W drugim przypadku wykryto, że kierowca używał trzech różnych kart kierowcy. Po rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do korzystania z dwóch kart na cudze nazwisko, a następnie wydał kolejną kartę kierowcy, również na inne dane. Analiza danych z tachografu wykazała, że mężczyzna prowadził pojazd przez 43 godziny bez wymaganych przerw. Za to również otrzymał mandat w wysokości 2000 zł, a wobec przedsiębiorstwa i osoby zarządzającej transportem prowadzone są postępowania o nałożenie kar w wysokości odpowiednio 12000 zł i 2000 zł.

Kontrole te podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem muszą być świadomi, że naruszenia te są surowo karane, co ma na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.


Opierając się na: Urząd Skarbowy Katowice