Miasto stawia na ekologię i bezpieczeństwo mieszkańców
Miasto rozwija infrastrukturę kanalizacyjną, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i chronić środowisko. Planowane inwestycje obejmują modernizację systemu kanalizacyjnego w zlewni rzeki Mlecznej oraz wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie.
  1. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy.
  2. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni rzeki Mlecznej.
  3. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.
  4. Redukcja ryzyka powodzi i poprawa jakości wód.

W Willi Goldsteinów doszło do podpisania listu intencyjnego między Katowickimi Inwestycjami S.A. a PGW Wód Polskich. W wydarzeniu uczestniczyli prezydent miasta Marcin Krupa oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Przemysław Koperski. Celem współpracy jest zmniejszenie ryzyka powodzi i podtopień w obszarze rzeki Mlecznej.

W wyniku przeprowadzonej analizy modelu hydraulicznego rzeki Mlecznej stwierdzono konieczność uporządkowania odprowadzania wód opadowych. - Dla osiągnięcia celu istotne jest maksymalne zmniejszenie ilości wód opadowych, które trafiają do rzeki i spowolnienie ich odpływu, by nie obciążały znacznie Mlecznej w krótkim czasie. Pomoże w tym budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz zastosowanie błękitno-zielonych rozwiązań, które mogłyby czasowo zmagazynować nadmierną ilość wody i tym samym uchronić tereny sąsiadujące z rzeką przed zalaniem – wyjaśnia Andrzej Hołda, prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A.

Planowane działania obejmują budowę kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji na odcinku od ul. Szewskiej do linii kolejowej w okolicy ul. Kaskady. Katowickie Inwestycje S.A. zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska. Rzeka Mleczna, która przyjmuje większość wód opadowych z południowej części miasta, jest narażona na powodzie, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się klimatu i coraz częstszych gwałtownych opadów atmosferycznych.

Realizacja projektu nie tylko zmniejszy ryzyko powodzi, ale także poprawi jakość wód w rzece Mlecznej. Dzięki likwidacji przelewów burzowych i odciążeniu oczyszczalni ścieków Podlesie, czyste wody opadowe będą mogły być bezpośrednio odprowadzane do rzeki.


Wg inf z: Urząd Miasta Katowice