Policja kontroluje bezpieczeństwo pieszych na przejściach w Katowicach

Dziś od rana policjanci z drogówki prowadzą akcję "Bezpieczny Pieszy", mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Mundurowi wykorzystują różnorodne metody, aby monitorować i egzekwować przestrzeganie przepisów zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

  1. Kontrole przy przejściach dla pieszych.
  2. Rejestracja wykroczeń za pomocą drona.
  3. Statyczne punkty kontroli prędkości.
  4. Działania potrwają do 22:00.

Policjanci z drogówki od wczesnych godzin rannych prowadzą wzmożone kontrole w rejonach przejść dla pieszych. Akcja "Bezpieczny Pieszy" ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zmotoryzowanych. W ramach działań funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców oraz pieszych.

Rejestrowanie wykroczeń odbywa się nie tylko bezpośrednio przez patrole, ale także za pomocą drona, który monitoruje zachowanie uczestników ruchu drogowego w rejonie skrzyżowań. Taka technologia pozwala na skuteczniejsze wykrywanie naruszeń przepisów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych.

Policjanci prowadzą kontrole w tzw. statycznych punktach kontroli prędkości, co pozwala na dokładne monitorowanie prędkości pojazdów w pobliżu przejść dla pieszych. Każdy kierowca powinien pamiętać, że nadmierna prędkość w tych miejscach stanowi poważne zagrożenie dla pieszych.

Akcja "Bezpieczny Pieszy" potrwa do godziny 22:00, a jej celem jest zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat znaczenia przestrzegania przepisów. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i pamiętajmy o odpowiedzialnym zachowaniu na drodze.


Według informacji z: KMP w Katowicach