Obchody Europejskiego Numeru Alarmowego 112
W sercu Śląska, w Katowicach, odbyła się wyjątkowa uroczystość, która podkreśla wagę bezpieczeństwa i gotowości do ratowania życia. Święto Europejskiego Numeru Alarmowego 112 zgromadziło przedstawicieli władz i bohaterów codzienności – operatorów numeru alarmowego. Odkryj, czemu ten dzień jest tak ważny dla każdego z nas.
  • Centralne obchody Europejskiego Numeru Alarmowego 112 w Katowicach.
  • Udział ważnych osób z Ministerstwa i lokalnych władz.
  • Znaczenie i wyzwania związane z obsługą numeru 112.
  • Wprowadzenie do życia ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112 i jego historia.
  • Wyróżnienia dla najlepszych operatorów numeru alarmowego.

W Katowicach, w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, miały miejsce uroczystości związane z Europejskim Numerem Alarmowym 112, jednym z najważniejszych numerów w Europie, umożliwiającym szybki kontakt z ratunkiem. Wśród gości obecni byli Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, jego zastępcy oraz Wicemarszałek województwa śląskiego Anna Jedynak-Rykała.

Priorytetem spotkania było przypomnienie o znaczeniu numeru 112, który jest obciążony ogromną liczbą połączeń – jak podkreślił wojewoda Marek Wójcik, operatorzy w Katowicach odbierają rocznie niemal dwa miliony połączeń. „Informowanie o zasadach korzystania z numeru 112 jest niezwykle istotne, ponieważ obciążenie tego numeru jest bardzo duże. To jest pięć tysięcy połączeń dziennie. To ogromna praca, którą wykonują operatorzy, aby zapewnić nam bezpieczeństwo” - akcentował wojewoda.

Oprócz rozmów o wyzwaniach, podniesiono także kwestię przyszłości Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obecnie mieści się w urzędzie wojewódzkim, ale planowana jest zmiana siedziby. To podkreśla dynamiczny rozwój i adaptację systemów ratunkowych do rosnących potrzeb społeczności.

Uroczystość była też okazją do docenienia tych, którzy na co dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa. „Bohaterami dzisiejszego wydarzenia jesteście Państwo. Najlepsi operatorzy numeru 112 w kraju. Codziennie ratujecie ludzkie życie, zdrowie i mienie. Dziękuję za Państwa bohaterstwo w realizacji codziennych obowiązków służbowych” – podziękował wojewoda Marek Wójcik, wręczając wyróżnienia wybitnym operatorom.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony 11 lutego, to wyjątkowa okazja do przypomnienia o istnieniu tego numeru, wprowadzonego do użytku w 1991 roku. Ustanowiony przez Unię Europejską dzień ma na celu promowanie wiedzy o numerze 112 i jego odpowiednim wykorzystaniu w nagłych przypadkach. Przypomina o solidarności i gotowości do niesienia pomocy, które są fundamentami europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i ratownictwa.


Na podstawie: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach