teatrogranty 2023
Zgłoszenia od 26.05.2023

Celem Konkursu Teatrogranty 2023 jest wybór projektów teatralnych lub okołoteatralnych (interdyscyplinarnych).

Elementy projektu powinny zawierać ideę integracji kulturowej mieszkańców Katowic, a efekty służyć zwiększaniu świadomości obywatelskiej i przeciwdziałaniu agorafobii, pojmowanej nie w medycznym znaczeniu tego terminu, lecz jako niechęć do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, którą pogłębiła m.in. pandemia COVID-19.

Preferowane będą projekty o znaczeniu społeczno-obywatelskim zakładające zbiorowe uczestnictwo w otwartej i/lub zamkniętej przestrzeni publicznej.

W projektach powinna pojawić się tematyka związana z historią oraz dniem dzisiejszym Miasta Katowice i jego mieszkańców. 

Informacje o naborze w 2023 roku [link otworzy się w nowym oknie]