dekoracja
Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce

Projekt Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce zaprasza na spektakle, koncerty, warsztaty i spotkania tłumaczone na Polski Język Migowy.

 

Warsztaty i oprowadzania Kingi Hołdy-Justyckiej 

Kiedy: 20 i 25 maja 2023

Więcej informacji o spotkaniach Kingi [link otworzy się w nowym oknie]


Wspólnota dociekających: „Piękno jest wśród nas” (warsztat dla dzieci)

Kiedy: 3 czerwca 2023

Więcej o wspólnocie dociekających [link otworzy się w nowym oknie]


Koncert: Piotr Nalepa Breakout Tour – Symfonicznie

Kiedy: 4 czerwca 2023

Więcej informacji o koncercie Breakout Tour [link otworzy się w nowym oknie]


Koncert dla dzieci: Ze śpiewem i tańcem

Kiedy: 5 czerwca 2023

Nabór zamknięty

Więcej o koncercie Ze śpiewem i tańcem [link otworzy się w nowym oknie]


Spektakl: CAFÉ EN DAMIER

Kiedy: 5 czerwca 2023

Więcej informacji o Cafe en Damier [link otworzy się w nowym oknie]


Koncert: Międzygalaktyczna podróż muzyczna czyli Asi Mina i Sonos lecą w kosmos

Kiedy: 13 czerwca 2023

Więcej informacji o Międzygalaktycznej podróży [link otworzy się w nowym oknie]

 

 

 


Przecieramy nowe ścieżki komunikacji o sztuce jest przedsięwzięciem grantowym realizowanym w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Belka: logo Funduszy Europejskich, flaga RP, logo PFRON, logo UE