Kremacja lub pochówek tradycyjny – na co się zdecydować?

Taką decyzję zwykle podejmuje każdy z nas, lecz zdarza się, że podejmujemy ją także za innych, jeśli nie zdążyli bądź nie zdołali wyrazić swojego zdania. Decyzja ta dotyczy rodzaju pogrzebu, który może odbywać się jako urnowy albo tradycyjny, w trumnie. Czym różnią się te dwa rodzaje pochówków? Na co się zdecydować? Postaramy się odpowiedzieć na to ważne pytanie.

Pochówek w trumnie

W Polsce nadal najbardziej popularny jest pochówek ciała zmarłego, złożonego w trumnie. Taka właśnie- tradycyjna - firma pochówku jest preferowana przez Kościół Katolicki, a większość uroczystości ostatniego pożegnania w Polsce to pogrzeby wyznaniowe. Fakt ten sprawia, że od wielu lat jest to najczęściej wybierany sposób organizacji pogrzebu.

Pochówek tradycyjny odbywa się z użyciem trumny, dlatego bliscy muszą wybrać ją z oferty domu pogrzebowego. Do dyspozycji jest wiele typów trumien, różniących się pod względem ich budowy, typu drewna, koloru czy rodzaju okuć.

Trumna z ciałem zmarłego jest składana w grobie podczas ceremonii pogrzebowej, która odbywa się na cmentarzu. Wcześniej może być ona również wystawiona jako otwarta w kaplicy, gdzie bliscy mogą pożegnać się ze zmarłym.

Z pochówkiem w trumnie powiązane są również dodatkowe usługi, do których zaliczane są kosmetyka pośmiertna, rekonstrukcja czy balsamowanie ciała.

Pochówek w urnie – kremacja

Drugim typem pochówku jest pochówek urnowy. Ciało zmarłego po pożegnaniu z rodziną oraz po identyfikacji jest poddawane kremacji czyli spopieleniu w krematorium za pomocą specjalnego pieca.

Prochy po kremacji umieszczane są w urnie, która chowana jest na cmentarzu. Może być ona złożona w grobie, ale również można wykupić miejsce w kolumbarium. To rodzaj ścian z niszami, w których umieszczane są urny z prochami. Niestety, obecnie prawo nie dopuszcza nie pochowania urny, dlatego nie można jej przechowywać w domu.

Kremacja w Polsce staje się coraz popularniejsza - w ostatnich latach widać wzrost zainteresowania tą właśnie metodą pochówku. Często kremacja towarzyszy również pogrzebom świeckim – bezwyznaniowym.

Warto wskazać, że kremację dopuszcza Kościół Katolicki, niemniej jednak mogą pojawić się wtedy określone warunki, na przykład msza pogrzebowa musi odbywać się ze zmarłym w trumnie, a nie urnie, dlatego spopielenie jest możliwe dopiero później.

Warto też wskazać, że zazwyczaj pochówki urnowe są tańsze od tych tradycyjnych. Mniej zapłacimy za wtedy urnę oraz za miejsce na cmentarzu.

Kremacja czy pogrzeb tradycyjny – co wybrać?

Zarówno kremacja, czyli pogrzeb urnowy, jak i pogrzeb w trumnie mają swoje zalety i wady. Decyzja dotycząca wyboru sposobu pochowku będzie więc wymagała ich uwzględnienia, a także – w zwłaszcza w przypadku podejmowania decyzji o kształcie własnego pogrzebu - skonfrontowania z własnym światopoglądem.

Gdy natomiast organizujemy pogrzeb dla bliskiej nam osoby, w takim przypadku powinniśmy uwzględnić jej wolę. Wiele osób przekazuje bliskim informacje o tym, jak chcieliby być pochowani, dlatego należy wziąć te wskazówki pod uwagę.

Jeśli pochówek ma odbywać się jako wyznaniowy, wtedy najczęściej wykorzystuje się trumnę. Z kolei wtedy, gdy planuje się pogrzeb świecki, bardzo często wykorzystywana jest urna. Nie jest to jednak norma i wybór kremacji lub też pochówku w trumnie jest najczęściej nie powiązany z wyborem rodzaju pogrzebu pod względem obrzędowości tej uroczystości.

Dobry zakład pogrzebowy może zorganizować zarówno pogrzeb tradycyjny, jak i kremacyjny, dbając o uroczysty przebieg ostatniego pożegnania. W Katowicach takie właśnie piękne pogrzeby przygotowuje zakład pogrzebowy Walczak, który w swojej ofercie ma także inne, różnorodne usługi pogrzebowe.