Starszy aspirant Łukasz Osiecki, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach został odznaczony odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Policjant został wyróżniony za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Oddał już ponad 21 litrów krwi.

O tym, jak dużą rolę odgrywa krew w życiu każdego z nas, wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż jej brakuje. Dlatego policjanci chętnie włączają się w akcje promujące oddawanie krwi i sami są jej honorowymi dawcami.

Starszy aspirant Łukasz Osiecki pomaganie ma we krwi, dzieli się nią od ponad 20 lat. Łącznie przez te lata, dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia, oddał już ponad 21 litrów krwi. Teraz został uhonorowany orderem „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Krwidoawca od 16 lat służy w Policji. Obecnie zajmuje się zwalczaniem przestępczości gosporadczej w pionie kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Każdy z nas może pomóc innym oddając krew. To bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować, ani kupić. Zachęcamy do dzielenia się tą najcenniejszą cząstką siebie - to nic nie kosztuje.