W związku z nieobecnością podkom. Agnieszki Żyłki informujemy, że od 11 października 2021 roku do 19 października 2021 roku, zastępstwo oficera prasowego pełni sierż. szt. Łukasz Kloc. Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.