W jaki sposób przebiega proces windykacyjny

Osoby, które decydują się na pożyczkę muszą być pewni, że uda im się ją spłacić w wyznaczonym terminie. Oczywiście nie wszystko się układa tak, jak sobie tego życzymy. Życie pisze różne scenariusze, dlatego opóźnienia w regulowaniu zobowiązania się zdarzają. Niespłacanie zaciągniętych pożyczek prowadzi do procesu windykacyjnego, który jest trudny i złożony. Może on się wiązać z wieloma emocjami, które będą towarzyszyć nie tylko u dłużnika, ale także wierzyciela. Można więc zdecydować się na usługi windykacyjne. Na czym one polegają i jak przebiegają?

Ujęcie prawne

Proces windykacyjny według prawa to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które mają na celu prowadzenie do wykonania zobowiązania przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Główny zadaniem windykacji jest odzyskanie rzeczy, która znajduje się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Obecnie na rynku znajduje się wiele firm windykacyjnych, które pomagają odzyskać zaciągnięte przez dłużnika zobowiązania.

Postępowanie windykacyjne

Postępowanie windykacyjne możemy tak naprawdę podzielić na trzy podstawowe etapy. Pierwszym jest windykacja polubowna, która obejmuje negocjacje z dłużnikiem. Mają one na celu doprowadzić do spłaty należności. W tym celu firma windykacyjna może wykorzystać różne monity, które są jednak kosztowe. Dłużnik może otrzymywać wezwania listowne, telefoniczne, a nawet osobiście wizyty przez windykatora. Profesjonaliści potrafią już na tym etapie sprawić, że dłużnik spłaci wszystkie należności. Jeżeli tego nie zrobi, będzie to skutkować wpisaniem do baz dłużników.

Następnie przechodzimy do windykacji sądowej. Ten proces rozpoczyna się w momencie, kiedy windykacja polubowna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Jeżeli dłużnik nie podjął żadnych negocjacji z firmą windykacyjną, windykator dzięki wyrokowi sądu może otrzymać tytuł egzekucyjny. Zostaje on następnie opatrzony klauzulą wykonywalności, która stanowi podstawę do wszczęcia tej procedury.

Etap windykacji komorniczej i pokomorniczej obejmuje wszystkie działania komornika. Trzeba pamiętać o tym, że komornik nie jest tą samą osobą co windykator. Komornik może podejmować takie czynności jak przekazanie egzekucji, jej nadzór, licytację mienia czy szukanie ukrytego majątku.

Egzekucja komornicza

Jak wcześniej wspomnieliśmy, egzekucję komorniczą wykonuje sam komornik. Można tutaj wyróżnik trzy podstawowe formy egzekucji. Może być ona poprowadzona z rachunku bankowego, wynagrodzenia lub mienia ruchomego albo nieruchomości. Oczywiście najczęściej stosowaną egzekucją jest ta z rachunku bankowego. Wiele osób przechowuje tam swoje pieniądze, więc w pierwszej kolejności komornik skontaktuje się z danym bankiem. Zajmuje on konto dłużnika i obserwuje wszystkie przelewy na nie wpływające. Egzekucja z wynagrodzenia jest również bardzo często stosowana. W takim przypadku zakład pracy zostaje poinformowany przez komornika, że część wynagrodzenia zostanie przekazana na spłatę długu. Egzekucja z mienia ruchomego i nieruchomości może się odbywać w momencie, kiedy dłużnik stracił pracę i nie posiada wystarczające ilości środków na koncie. W takiej sytuacji jego mienie, które posiada jakąkolwiek wartość może zostać zajęte. Zerknij również tu https://windyx.pl/