Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

6 grudnia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 2202) regulujące obowiązek tworzenia „korytarz życia”. Jest to metoda ułatwiająca swobodny przejazd samochodów uprzywilejowanych w warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów. Wprowadzony obowiązek w znacznym stopniu usprawni przejazd służb ratowniczych do miejsca zdarzenia.

W celu przypomnienia kierowcom o tych zmianach, policjanci ze śląskiej drogówki wraz z Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach zorganizowały symulowany, wzorowy przejazd korytarzem życia w centrum Katowic. Każdy kierujący, który zastosował się do nowych obowiązków dostał nagrodzony mikołajkowym upominkiem.

 

 

 

 

 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Art. 9. ust. 2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Kryla