Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Zapraszamy na pokazy filmu dokumentalnego „Józefa Bramowska. Senatorka ze Śląska”. Na wszystkie pokazy obowiązuje wstęp wolny! Oprócz pokazu filmu będzie okazja do rozmowy i dyskusji na temat powstań śląskich i ich roli w historii.

Harmonogram:
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach / 13 listopada 2019 o godz. 17.00
Miejskim Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim / 14 listopada 2019, godz. 17.00
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim / 28 listopada 2019, godz. 17.00
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach / 19 listopada 2019, godz. 15.00
oraz w wybranych szkołach regionu

Film został wyreżyserowany przez Kamila Małeckiego i Alinę Chechelską-Płoskonkę i opowiada o Józefie Bramowskiej (1860-1942), działaczki społecznej, propagatorski polskości Śląska, przewodniczącej Zarządu Głównego Towarzystwa Polek na Śląsku, senatorki RP (1929-1930 i 1935).

Józefa Bramowska była związana z Żyglinem k. Tarnowskich Gór, była znaną w swoich czasach postacią publiczną, działaczką społeczną, ale także propagatorką czytelnictwa, stroju śląskiego, żoną i matką pięciu synów. Film zwraca uwagę na ciekawą, miejscami dramatyczną, historię życia śląskiej kobiety w trudnym momencie dziejowym. Poprzez pryzmat historii ukazuje postawę i wybory śląskich kobiet.

Projekt jest finansowany z darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach Konkursu grantowego „Patroni Roku” oraz ze środków Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Patronat nad projektem sprawuje Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, za opiekę merytoryczną ze strony IPN odpowiada Angelika Blinda z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach dziękuje za pomoc w realizacji filmu „Józefa Bramowska. Senatorka ze Śląska” wielu osobom prywatnym, przede wszystkim członkom rodziny Józefy Bramowskiej, historykom, pasjonatom i promotorom regionu Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego, Żyglina.

Merytorycznie wsparły realizację projektu również instytucje: Archiwum Państwowe w Katowicach, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wojskowe Biuro Historyczne, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Teatr Śląski w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim i Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim.