W związku z informacją prasową, jaka pojawiła się na stronie internetowej portalu Gazeta.pl w artykule „Przyszli na rynek bronić Rożawy. Policja rozwiązała manifestację” katowicka policja informuje, że zgromadzenie zostało rozwiązane przez organizatora. Tak więc stwierdzenie, że to policja rozwiązała manifestację jest nieprawdziwe. Apelujemy do autorki tekstu Pani Magdaleny Warchali o rzetelne przekazywanie informacji i nie wprowadzanie w błąd opinii publicznej.

W dniu 16 października 2019 roku na portalu Gazeta.pl o godzinie 19.55 został zamieszczony artykuł „Przyszli na rynek bronić Rożawy. Policja rozwiązała manifestację” autorstwa Pani Magdaleny Warchali. Autorka w swoim tekście zawarła informację, że: „Po półgodzinie od rozpoczęcia manifestacji w tłumie wybuchły trzy race. Policja interweniowała natychmiast i rozwiązała zgromadzenie.” Katowicka policja kategorycznie zaprzecza, aby rozwiązała to zgromadzenie. Prawdziwe jest to, że o godzinie 18.20 w tłumie osób bioracych udział w zgromadzeniu zostały odpalone 3 race. Ze względu na bezpieczeństwo osób tam się znajdujących policjanci podjęli czynności w sprawie. Jedna osoba została wylegitymowana. O godzinie 18.25 to organizator zgromadzenia podjął decyzję o zakończeniu zgromadzenia publicznego, informując o tym zebranych przez megafon. Tak więc informacja zawarta w artykule, że to policja rozwiązała manifestację jest nieprawdziwa. Ponadto przypominamy, że zgodnie z Ustawą o Prawo o zgromadzeniach publicznych, Policja nie jest podmiotem uprawnionym do rozwiązania zgromadzeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgromadzenie może zostać rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy lub organizatora zgromadzenia. Autorka tekstu nie kontaktowała się z oficerem prasowym katowickiej komendy w celu weryfikacji informacji. Apelujemy do autorki tekstu Pani Magdaleny Warchali o rzetelne przekazywanie informacji i nie wprowadzanie w błąd opinii publicznej

mł.asp Agnieszka Żyłka

p.o. oficera prasowego

Komendy Miejskiej Policji w Katowicach