Straż Miejska konfiskuje towar nielegalnym handlarzom i wystawia mandaty
Straż miejska intensyfikuje działania przeciwko nielegalnemu handlowi owocami i warzywami na ulicach miasta. Pomimo licznych interwencji, problem nielegalnego handlu wciąż jest obecny, niosąc ze sobą zagrożenia zarówno dla zdrowia konsumentów, jak i porządku publicznego.
  1. 66 interwencji strażników miejskich w tym roku.
  2. 6 mandatów i 32 sprawy skierowane do sądu.
  3. Około 2 ton zajętych, często zepsutych warzyw i owoców.
  4. Brak higienicznych warunków przechowywania towaru.

Strażnicy miejscy podejmują liczne interwencje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wymaganych zezwoleń oraz handlem na terenach gminnych bez odpowiednich pozwoleń. W tym roku odnotowano aż 66 takich interwencji, które często kończą się konfiskatą towaru i mandatami.

Nielegalny handel owocami i warzywami staje się coraz większym problemem w naszym mieście. Sprzedawcy, widząc zbliżający się patrol, często błyskawicznie likwidują swoje stoiska. Mimo to, w tym roku strażnicy miejscy wystawili 6 mandatów oraz skierowali 32 sprawy do sądu. Pouczenia były stosowane najrzadziej – tylko 4 razy.

Jednym z najważniejszych aspektów działań straży miejskiej jest konfiskata towarów. Wykroczenia związane z nielegalnym handlem ulicznym mogą skutkować przepadkiem rzeczy przeznaczonych do sprzedaży, nawet jeśli nie są one własnością handlarza. W tym roku strażnicy przeprowadzili 18 takich interwencji, zabezpieczając około 2 ton często zepsutych warzyw i owoców.

Warunki, w jakich przechowywane są produkty sprzedawane na nielegalnych stoiskach, budzą wiele wątpliwości. Towary często przechowywane są w bagażnikach samochodów, a następnie sprzedawane w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Brak dostępu do bieżącej wody, umywalki czy toalety sprawia, że warunki sanitarno-higieniczne są dalekie od akceptowalnych standardów.

Mając już wiedzę, jak przechowywane są produkty sprzedawane na nielegalnych stoiskach oraz z jakimi mamy do czynienia warunkami sanitarnymi - ostrzegamy kupujących, że spożywanie takich produktów może nie być najlepszym pomysłem.

Legalne stoiska muszą spełniać szereg wymogów, w tym posiadanie odpowiednich certyfikatów i dokumentacji dotyczącej producenta. W przypadku nielegalnych stoisk, taka dokumentacja nie istnieje, co stwarza dodatkowe zagrożenia dla konsumentów. Dlatego zdecydowane interwencje straży miejskiej są niezbędne.

Każdy konsument, który stwierdzi rażące naruszenie przepisów sanitarnych przez osoby sprzedające żywność, powinien powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości trzeba zgłosić problem, a smakołyków poszukać gdzie indziej. W naszym mieście nie powinno być problemu ze znalezieniem alternatywy…

Strażnicy miejscy nie zamierzają ustępować w walce z nielegalnym handlem. Ich działania są nie na rękę organizatorom tego procederu, którzy nie wahają się posunąć do aktów przemocy wobec funkcjonariuszy. Handlarze często rozrzucają warzywa i owoce na ulicy, co również kończy się mandatami.

Pilnują służby, ale pilnujmy się też sami! Straż nie zamierza składać broni w walce z nielegalną sprzedażą – dołożymy wszelkich starań, aby proceder ten zniknął z ulic naszego miasta. Bezpieczeństwo mieszkańców nie może być narażane.


Opierając się na: Straż Miejska Katowice