Legalne umieszczanie reklam wyborczych w Katowicach – co trzeba wiedzieć?
Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami, a kampania wyborcza nabiera tempa. W związku z tym, warto wiedzieć, gdzie można legalnie umieszczać materiały wyborcze w naszym mieście. Oto najważniejsze zasady dotyczące umieszczania plakatów i haseł wyborczych.
  1. Zakaz umieszczania plakatów na wiatach przystankowych i słupach oświetleniowych.
  2. Nie można umieszczać reklam wyborczych na infrastrukturze drogowej.
  3. Plakaty wyborcze nie mogą być umieszczane na terenach zielonych, z wyjątkiem wyznaczonych słupów ogłoszeniowych.
  4. Dozwolone miejsca to słupy ogłoszeniowe zarządzane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2024 r., plakaty wyborcze i hasła nie mogą być umieszczane na wiatach przystankowych tramwajowych i autobusowych, które są własnością miasta lub są zarządzane przez miasto. Wyjątkiem są zamykane gabloty reklamowe, które można wynająć na podstawie umowy z odpowiednimi podmiotami.

Zakaz dotyczy również słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych będących własnością miasta, a także infrastruktury drogowej na drogach publicznych w granicach miasta. Plakaty nie mogą być również umieszczane na terenach zielonych zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, chyba że są to wyznaczone słupy ogłoszeniowe.

Warto pamiętać, że reklamy wyborcze nie mogą być umieszczane na ścianach, ogrodzeniach oraz wewnątrz budynków użyteczności publicznej miasta, w tym placówek kulturalnych, sportowych oraz służby zdrowia.

Jeżeli chodzi o dozwolone miejsca, to plakatów i haseł wyborczych można używać na słupach ogłoszeniowych stanowiących własność miasta, które są zarządzane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe, aby kampania wyborcza przebiegała w sposób zgodny z prawem i nie naruszała estetyki miasta. Mieszkańcy powinni być świadomi, gdzie mogą spodziewać się materiałów wyborczych, a komitety wyborcze muszą pamiętać o obowiązujących przepisach, aby uniknąć mandatów i niepotrzebnych komplikacji.


Na podst. Straż Miejska Katowice