Mały OKR to turniej recytatorski przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych.

Kategorie:

  • Turniej Recytatorski (klasy 0-3)
  • Turniej Recytatorski (klasy 4-6)
  • Turniej Recytatorski (klasy 7,8)
  • Turniej Wywiedzione ze Słowa (klasy 4-6)
  • Turniej Wywiedzione ze Słowa (klasy 7, 8)
  • Turniej Poezji Śpiewanej (klasy 7,8)

Termin zgłoszeń

  • 8 marca 2023r.

Prezentacje

  • 13 marca 2023r.

Miejsce

  • Miejski Dom Kultury "Koszutka" ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach.