Dlaczego utylizacja azbestu jest tak istotna?

Azbest, który wykorzystywano w materiałach budowlanych do roku 1997, wykazuje bardzo szkodliwe działanie dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien on zniknąć ze wszystkich budynków do roku 2032 roku, co wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu z obiektów i prawidłowego zutylizowania zawierających go materiałów. Dowiedz się, na czym polega ogromna szkodliwość azbestu i jak powinna wyglądać jego prawidłowa utylizacja.

Jakie szkodliwe działanie wykazuje azbest?

Sama obecność azbestu nie jest szkodliwa. Problem pojawia się podczas uszkodzenia materiałów zawierających ten minerał, a także wskutek ich skorodowania. Wtedy właśnie dochodzi do uwalniania się włókien azbestu, które wykazują działanie chorobotwórcze, w tym rakotwórcze. W wyniku kontaktu z włóknami azbestu jesteśmy narażeni m.in. na raka płuc, międzybłoniaka opłucnej czy pylicę azbestową.

Wywóz azbestu – skorzystaj z usług profesjonalnej firmy

Samodzielne usunięcie azbestu z obiektów budowlanych jest niedozwolone. To samo dotyczy jego wywozu i utylizacji. Mogą zajmować się tym jedynie wyspecjalizowane firmy, które posiadają stosowne uprawnienia do demontażu elementów zawierających azbest, a także jego wywozu i utylizacji. Ponadto konieczne jest uzyskanie pozwolenia od jednostki samorządowej na demontaż elementów eternitowych, zawierających azbest.

  • Pracownicy zajmujący się usuwaniem azbestu z budynków muszą wykonywać wszystkie czynności w specjalistycznych kombinezonach, które chronią ich przed kontaktem z włóknami azbestu. One także podlegają utylizacji.
  • Kontenery do wywozu azbestu nie mogą być zbyt duże ze względu na duży ciężar tego materiału. Nie powinny być również przeładowywane, ponieważ wywóz azbestu musi przebiegać z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
  • Azbest wrzucany do kontenerów musi znajdować się w specjalnie przeznaczonych do tego szczelnych workach.
  • Kontenery na odpady azbestowe muszą zostać dokładnie ofoliowane.
  • W przypadku paczkowania azbestu, paczki nie mogą przekraczać 1,5 m, a także powinny być składowane na paletach, co ułatwi transport azbestu i podniesie jego bezpieczeństwo.

Jak przebiega utylizacja azbestu?

Utylizacja azbestu odbywa się na składowiskach, które mogą przyjmować odpady niebezpieczne. Po przetransportowaniu odpadów na składowisko ponownie zamykane są one w szczelnych pojemnikach, a następnie zakopywane. W ten sposób neutralizuje się działanie azbestu na środowisko oraz zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Koszt utylizacji azbestu

Koszty utylizacji azbestu mogą się od siebie różnić w różnych częściach Polski. Uśrednione wynoszą około 350–400 złotych za tonę. W Polsce można jednak pozyskać dofinansowanie do utylizacji azbestu. W tym celu należy udać się do jednostki samorządowej i wypełnić stosowny wniosek, zapoznając się uprzednio ze wszystkimi warunkami udzielenia dofinansowania, a także obowiązki nałożone na pobierających świadczenie.