Punkty sprzedaży obligacji na Śląsku. Gdzie kupić obligacje w Katowicach i okolicach?

Inwestowanie we wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe jest częstą praktyką. Coraz więcej osób fizycznych decyduje się na ulokowanie swoich oszczędności w obligacjach, które stanowią stosunkowo bezpieczną formę inwestycji, na której można zarobić więcej niż w przypadku lokaty bankowej. Czym są te papiery wartościowe? Gdzie można kupić obligacje w Katowicach?

Czym są obligacje?

Obligacja to dłużny instrument finansowy, dzięki któremu emitent ma możliwość zaciągnięcia zobowiązania u jego nabywcy. Jest formą finansowania przedsiębiorstwa, a emitent po określonym czasie zobowiązany jest do zwrotu obligatariuszowi pożyczonych środków wraz z należnymi odsetkami. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne; wyróżnia się także obligacje zerokuponowe. Dzieli się je na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa) korporacyjne (przedsiębiorstw) oraz municypalne, nazywane także komunalnymi (gminne, związków gmin).

Tematykę obligacji bardzo dokładnie porusza serwis obligacje24.com, gdzie znaleźć można szereg porad związanych z tą formą inwestowania, a także praktyczne wskazówki finansowe dla każdego. Należy jednak zapamiętać, że najważniejszymi parametrami, które należy sprawdzić przed zakupem, są: cena emisyjna, oprocentowanie, termin wykupu, cena nominalna, a także kurs obligacji w przypadku papierów notowanych na rynku wtórnym.

Kanały sprzedaży obligacji skarbowych

Aktualnie nabycie obligacji jest niezwykle proste, a ich sprzedaż obywa się za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów. Gdy mowa o papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa są one sprzedawane m.in. w oddziałach PKO Banku Polskiego. W Katowicach można nabyć je w placówkach przy:

  • pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 3/5,
  • ul. Chorzowskiej 3,
  • ul. Dworcowej 5,
  • ul. Uniwersyteckiej 13,
  • ul. Damrota 23,
  • ul. Zawiszy Czarnego 15.

Ponadto sprzedaż obligacji prowadzona jest również w oddziałach banków w pozostałych miastach aglomeracji.

Obligacje skarbowe w Katowicach sprzedawane są także w Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, który mieści się przy ulicy Dworcowej 6.

Osoby niezainteresowane kupnem obligacji osobiście mogą skorzystać z innych możliwości. Dostępne są w sieci pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz za pomocą konta Inteligo. Obligacje nabyć można telefonicznie – 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55.

Terminy ich sprzedaży oraz inne cenne informacje znaleźć można w listach emisyjnych Ministra Finansów, które dostępne są w sieci oraz placówkach PKO Banku Polskiego.

Gdzie kupić obligacje korporacyjne w Katowicach i okolicach?

Obligacje korporacyjne to drugi z typów dłużnych papierów wartościowych, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Wynika to z faktu, że są one nieco bardziej dochodowe niż te emitowane przez Skarb Państwa. Ich zakup odbywa się na innych zasadach. Sprzedaż prowadzona jest na rynku pierwotnym, gdzie można kupić je bezpośrednio od emitenta, czyli firmy, która „wypuszcza” obligacje. Mogą być dostępne w ofercie publicznej lub prywatnej. Dodatkowo sprzedawane są na rynku wtórnym: na giełdzie Catalyst, przez fundusze inwestycyjne oraz za pośrednictwem Autoryzowanego Doradcy Catalyst. Aby móc dokonać zakupu wymagane jest posiadanie konta maklerskiego, jednak w transakcji nie musi uczestniczyć emitent ani dom maklerski.