Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Sprawdzamy koszty upadłości w Katowicach

W 2020 roku zadłużenie Polaków przekroczyło 81 miliardów złotych. Dla sporej grupy osób jedynym wyjściem z długów będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Być może jest to także rozwiązanie dla Ciebie. Sprawdź, ile kosztuje upadłość konsumencka w Katowicach i jak ją przeprowadzić.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka nazywana może być także potocznie „bankructwem”. Jest to procedura mająca na celu umorzenie lub zmniejszenie zobowiązań osoby fizycznej względem wierzycieli. W procesie sądowym dłużnik musi udowodnić swoją niewypłacalność przez minimum 3 miesiące. Oznacza to, że jego zarobki nie są wystarczające, by móc spłacić wszystkich wierzycieli. Na skutek nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w 2020 roku dla sądów nie jest istotne, tak jak miało to miejsce wcześniej, by sytuacja ta nie była wywołania zamierzonym działaniem dłużnika i nie wynikała z jego rażącego zaniedbania. Liberalizacja przepisów spowodowała wzrost zgłaszanych spraw. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umorzenia części długów, pozostałe muszą być spłacone jak najszybciej. W tym celu syndyk zajmuje środki pieniężne dłużnika, może także wystawić na licytację należące do niego nieruchomości lub ruchomości np. pojazdy. Dodatkowo w czasie trwania postępowania upadłościowego dłużnik nie może zarządzać swoim majątkiem oraz zaciągać kolejnych zobowiązań. Nie jest to prosta kwestia, dlatego upadłość konsumencką i jej koszty można skonsultować z prawnikiem (prawnik w Katowicach). Wyjaśni on wszelkie trapiące kwestie i trafnie odpowie na pytania, które mogą pojawiać się w głowach dłużników. Ponadto może pomóc w przeprowadzeniu procesu w sposób szybki i prosty.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Na koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się kilka czynników. Pierwszym z nich jest stała opłata w wysokości 30 zł. Jest to cena złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądzie. Dodatkowo obowiązkiem dłużnika jest pokrycie kosztów postępowań, które będą prowadzone w celu i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wynagrodzenie dla syndyka waha się w 2021 roku od 1341 zł do 10 734 zł. Opłata ta uzależniona jest od kilku czynników m.in.:

  • długości postępowania,
  • czynności podejmowanych przez syndyka,
  • stopnia zaspokojenia wierzycieli,
  • wartości majątku dłużnika.

Warto jednak podkreślić, że istnieje szansa zwolnienia z uiszczenia kosztów sądowych oraz postępowania. Decyduje o tym sąd. Osoby, które zdecydują się pomoc radcy prawnego lub adwokata przy postępowaniu, muszą liczyć się z koniecznością wynagrodzenia dla niego. Kwoty w Katowicach to około 3.000 zł – 10.000 zł za kompleksowe działanie. Osoby, które korzystają z pełnomocnictwa w sądzie, zobowiązane są do uiszczenia zapłaty za to – 17 zł. W związku podanymi wyżej „widełkami” trudno określić całkowity koszt sądowego postępowania upadłościowego.

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest na wniosek dłużnika lub (rzadziej) wierzyciela. Oznacza to, że musi on skierować do gospodarczego wydziału upadłościowego przy sądzie rejonowym Katowice-Wschód lub Katowice-Zachód wniosku, w którym zawarte będą dane na temat:

  • posiadanego majątku – gotówki, na lokatach oraz kontach bankowych,
  • wierzycieli oraz zobowiązań względem nich,
  • niewypłacalności.

Dodatkowo do wniosku dołączyć należy dokumentację umożliwiającą sądowi weryfikację prawidłowości tych danych. Po zapoznaniu z materiałami oraz sytuacją dłużnika sąd wydaje decyzję co do ogłoszenia upadłości lub oddala wniosek. Gdy organ przychyli się do niego, dłużnik traci możliwość zarządzania swoim majątkiem oraz ponosi wszelkie konsekwencje opisane powyżej. Syndyk przygotowuje listę wierzytelności oraz sprawdza majątek, by spłacić część zobowiązań dłużnika. Kolejnym etapem jest spłata długów zgodnie z określonym przez sąd planem spłaty. Etapy te pomijane są w przypadku wykazania całkowitej niewypłacalności i anulowania wszelkiego zadłużenia względem wierzycieli.