Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia F GAZ?

Pracownicy zajmujący się w swojej pracy stosowaniem gazów, które mogą naruszać warstwę ozonową, a także gazów cieplarnianych fluoryzowanych, muszą posiadać właściwe uprawnienia F GAZ. Jak można je zdobyć?

Kiedy potrzebne są uprawnienia F GAZ?

Wprowadzona w życie w 2015 roku Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych wymaga posiadania odpowiednich uprawnień F GAZ przez pracowników, którzy zajmują się kontrolą, naprawami, serwisami, konserwacją, likwidacją lub odzyskiem urządzeń wykorzystujących niebezpieczne substancje naruszające warstwę ozonową oraz gazy cieplarniane. Przepisy te odnoszą się do substancji kontrolowanych (HCFC) oraz do gazów fluorowanych (HFC). Specjalne uprawnienia F GAZ - https://kursyalfa.pl/kurs-f-gazy/ są wymagane między innymi przy pracy ze sprzętem chłodniczym, w tym także z przyczepami chłodniczymi, z urządzeniami klimatyzacyjnymi, z pompami ciepła. Dzisiaj tego typu sprzęty instalowane i używane są coraz częściej.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia F GAZ?

Uprawnienia określane mianem F GAZ można uzyskać po przejściu odpowiedniego kursu oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu odbywającego się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego – UDT. Szkolenia tego rodzaju, zgodnie z przepisami, dzielą się na dwie kategorie, a mianowicie na część teoretyczną, a także na część praktyczną. Obie te części przygotowują kursantów do egzaminu, który również składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Gdy egzamin zostanie zaliczony pozytywnie, wówczas pracownik otrzymuje odpowiedni certyfikat potwierdzający posiadane przez niego uprawnienia F GAZ. Uzyskany wówczas certyfikat jest bezterminowy, a także jest on ważny na terenie całej Unii Europejskiej, wobec tego pozwala on pracownikowi na poszukiwanie pracy w branży także poza Polską. Aktualnie uprawnienia F GAZ można uzyskać w wielu firmach szkoleniowych zajmujących się prowadzeniem kompleksowych usług w tym właśnie zakresie. Egzaminy odbywają się najczęściej w ośrodkach szkoleniowych – dzięki temu kursanci nie muszą na nie dojeżdżać.