Dzisiaj w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie 61 nowych policjantów, wśród których znalazło się 10 kobiet. Rotę ślubowania przyjął od nich Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn. Świeżo upieczonych mundurowych czeka teraz półroczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w różnych jednostkach naszego województwa.

Śląski garnizon Policji zasiliło 61 nowych stróżów prawa, którzy dzisiaj złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach z udziałem kompanii honorowej i policyjnej orkiestry, która zadbała o oprawę muzyczną. Rotę ślubowania od nowych policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn. 

W uroczystości udział wzięli również: w imieniu Wojewody Śląskiego generał brygady w stanie spoczynku doktor Tomasz Miłkowski, w imieniu Prezydenta Miasta Tomasz Kępa, Komendant Szkoły Policji w Katowicach inspektor Jarosław Gałuszka, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego inspektor Łukasz Fołta, pełniący obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podinspektor Maciej Terlega, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach inspektor Rafał Stanek, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Joachim Gondro. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów.

Szef śląskiego garnizonu Policji nadinspektor Roman Rabsztyn podkreślił, że wypowiadając słowa roty ślubowania, najmłodsi stażem policjanci zobowiązali się służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Niejednokrotnie może to kolidować z życiem prywatnym, jednak dobro służby powinno być dla nich priorytetem. Komendant podkreślił, jak ważna i odpowiedzialna jest służba policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych. Jak powiedział szef śląskich stróżów prawa, kiedy człowiek wstępuje do Policji, to do formacji dołącza cała jego rodzina, dlatego podziękował bliskim za okazane im dotychczas wsparcie. Na zakończenie Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu awansów.

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 10 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi różnych jednostek garnizonu śląskiego.

Żeby zostać mundurowym, wszyscy nowi policjanci przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem? 

Aby osoby chętne do wstąpienia w nasze szeregi mogły sprawdzić się w procesie rekrutacyjnym, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach organizują m.in. specjalne warsztaty, które do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

 • zdjęcie przedstawia policjantów stojących w szyku na placu apelowym
 • zdjęcie przedstawia policjantów stojących w szyku na placu apelowym
 • zdjęcie przedstawia policjantów stojących w szyku na placu apelowym
 • zdjęcie przedstawia zdjęcie przedstawia policjantów stojących w szyku na placu apelowym przed którymi maszeruje Komendant Wojewódzki
 • zdjęcie przedstawia zdjęcie przedstawia policjantów stojących w szyku na placu apelowym przed którymi stoi Komendant Wojewódzki
 • zdjęcie przedstawia zdjęcie przedstawia policjantów pocztu flagowego maszerujących w stronę masztu
 • zdjęcie przedstawia policjantów pocztu flagowego zawieszających flagę na maszt
 • Zdjęcie przedstawia kadrę kierowniczą Policji oddającą honor w trakcie zawieszania flagi
 • zdjęcie przedstawia policjanta przemawiającego w trakcie uroczystości
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na Komendanta Wojewódzkiego w trakcie oddawania honorów
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na teczkę z Herbem Polski oraz napisem "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej"
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie ślubowania
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie ślubowania
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie ślubowania
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie ślubowania
 • zdjęcie przedstawia rodziny policjantów oglądające uroczystość
 • zdjęcie przedstawia kadrę kierowniczą Policji w trakcie oddawania honorów
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na dowódcę uroczystości w mundurze galowym
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na komendanta wojewódzkiego w trakcie przemowy
 • zdjęcie przedstawia kapelana w trakcie przemowy
 • zdjęcie przedstawia zbliżenie na policjantów w trakcie uroczystości
 • zdjęcie przedstawia orkiestrę policyjną w trakcie przemarszu
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie przemarszu
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie przemarszu
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie przemarszu
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie przemarszu
 • zdjęcie przedstawia policjantów w trakcie przemarszu
 • zdjęcie przedstawia policjanta w objęciach kobiety gratulującej mu przyjęcia do Policji
 • zdjęcie przedstawia policjanta w objęciach kobiety gratulującej mu przyjęcia do Policji. policjant trzyma na rękach dziecko
 • zdjęcie przedstawia policjanta w objęciach kobiety gratulującej mu przyjęcia do Policji