Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Możecie już głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zachęcamy do głosowania na projekt związany z naszym domem kultury.

Kulturalna Koszutka 2022 L12/10/VIII

to projekt, który zakłada organizację spektakli teatralnych i kabaretowych, repertuarem dostosowanym do różnych grup wiekowych jej odbiorców, w Miejskim Domu Kultury "Koszutka".

Chcemy stworzyć przestrzeń do spotkania się i wspólnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych i kabaretowych.

Zagłosuj

Głosowanie internetowe www.boglosujemy.katowice.eu lub w mobilnych punktach głosowania.