Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Na ręce Komendanta Komisariatu II Policji w Katowicach wpłynęły podziękowania dla sierż. Adama Olszewskiego i post. Krystiana Samborskiego z ogniwa patrolowo-interwencyjnego katowickiej „dwójki”. Pani Ewa podziękowała w ten sposób mundurowym za pomoc, którą udzielili jej, kiedy tracąc przytomność na ulicy doznała urazu nogi. Po zanonimizowaniu danych publikujemy treść podziękowania.