Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Nowe ograniczenia
 

Nowe ograniczenia

W związku z ogłoszeniem w dniu X 2020r. nowych obostrzeń dotyczących pandemii Covid -19 (żółta strefa),
wprowadzono ograniczenia widowni do 25%.

Najbliższe wydarzenia

Pierwszeństwo wejścia mają osoby, które już odebrały wejściówki.

Recital Dariusz Niebudka w dniu 12 października 2020r.

Pierwszeństwo wejścia mają osoby posiadające bilety.