Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Katowice

Informacja

Nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca) w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego: analiza dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych.