Policjantki z wydziału prewencji wzięły udział w jury konkursów, które odbywały się w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”. Wśród nadesłanych prac wybrano laureatów, a finałowe rozdanie nagród odbędzie się w dniach 25 i 26 marca br. w kinie Kosmos.

Asp. szt. Adrianna Mazur i sierż. szt. Agnieszka Krzysztofik razem z psychologami i pedagogami z katowickich szkół wzięły udział w spotkaniu, które miało na celu wyłonienie zwycięzców miejskich konkursów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w ramach posiedzenia Rady Pedagogów i Psychologów Miasta Katowice. Nadesłano wiele prac, a szczególną aktywnością wykazały się dzieci z klas 1-3.

Przedmiotem konkursu „Bezpieczny nastolatek” było wykonanie projektu okładki do poprawionej publikacji „Bezpieczne dziecko- przyjaciel Sznupka”, stanowiącej zbiór konspektów do zajęć dotyczących bezpieczeństwa, prowadzonych przez katowickich nauczycieli. Celami konkursu było inspirowanie uczniów do twórczej aktywności, umożliwienie uczniom prezentacji swoich talentów artystycznych oraz współuczestniczenie w tworzeniu elementów programu profilaktycznego. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. 
Kolejnym konkursem był konkurs na wykonanie plakatu: „Mam własne zdanie - wiem, kiedy powiedzieć nie”. Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu promującego postawę asertywną względem nieodpowiednich zachowań. Konkurs miał na celu promowanie pozytywnych postaw społecznych, kształtowanie postawy asertywności, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie klas V-VI szkół podstawowych miasta Katowice. 

Celami konkursu „Dbam o swoje bezpieczeństwo” było kształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania NIE w sytuacjach budzących niepokój dziecka, kształtowanie świadomości, że nie wszyscy ludzie zasługują na zaufanie, a także wyposażenie dziecka w umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające jego bezpieczeństwu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I - IV szkół podstawowych miasta Katowice. Zadaniem konkursowym dla klasy I i II było wykonanie rysunku ilustrującego sytuację, w której osoba dorosła mogła być niebezpieczna i jak dziecko powinno zachować się w takiej sytuacji, a dla klas III i IV- wykonanie komiksu.

Obrady jury przebiegały bardzo burzliwie, ponieważ wiele prac zasługiwało na uwagę ze względu na pomysłowość, treść czy to estetykę. Jury przyznawało I, II i III miejsce oraz wyróżnienie. Rozdanie nagród i spotkanie zwycięzców będzie miało miejsce w kinie Kosmos w dniach 25 i 26 marca.

  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników
  • policjantki z psychologami i pedagogami podczas wyboru najlepszych prac konkursowych, rysunki uczestników