Po raz kolejny funkcjonariusze katowickiej Komendy odpowiedzieli na zaproszenie kierownictwa Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych i przeprowadzili zajęcia dla uczniów. Biorąc pod uwagę, że do tej szkoły uczęszczają uczniowie zarówno pełnoletni jak i ci, dopiero stoją na progu dorosłości zakres tematyczny prowadzonych zajęć był mocno zróżnicowany.

Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, po raz kolejny odwiedzili młodzież uczącą się w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Spotkanie z młodzieżą zostało zainicjowane przez dyrekcję katowickiej szkoły. Nadkom. Paweł Warchoł oraz st. sierż. Łukasz Oślizło rozmawiali z uczniami na temat konsekwencji zachowań, które są sprzeczne z obowiązującym prawem. Prócz wiedzy teoretycznej policjanci podawali też przykłady, zachowań niezgodnych z prawem, z którymi spotkali się w swojej służbie. Mundurowi podkreślili, że z zachowaniami przekraczającymi normy społeczne i stojącymi w sprzeczności z obowiązującym prawem możemy spotkać się praktycznie każdego dnia i nie tylko w świecie realnym ale też tym wirtualnym, z którego korzystamy praktycznie każdego dnia.