Wczoraj policjanci z katowickiej komendy wzięli udział w Radzie Seniorów miasta Katowice, aby przedstawić realizowane działania mające przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta w Katowicach pod patronatem Pani Wiceprezydent miasta Katowic – Marzeny Szuby.

W spotkaniu uczestniczył kom. Marcin Budzich – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz sierż. szt. Agnieszka Krzystofik – koordynator programu profilaktycznego dla seniorów „Bezpieczna Przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Naczelnik zaprosił członków Rady Seniorów do współpracy oferując udział w dwóch dużych projektach realizowanych przez katowicką komendę dla miasta Katowice w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego dla seniorów „Bezpieczna Przystań”.

Pierwszy projekt obejmuje kampanię profilaktyczno – edukacyjną pn. „Naucz mnie, kiedy mówić Nie” mającą na celu ochronę najmłodszych mieszkańców naszego miasta przed najcięższymi przestępstwami tj. przemocą seksualną, porwaniami oraz zagubieniami. Doceniamy ogromną rolę jaką pełnią najstarsi mieszkańcy naszego miasta, którzy czynnie pomagają pracującym rodzicom w wychowaniu swoich wnuczków. Mając to na uwadze, chcemy, aby seniorzy potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku skrzywdzenia dziecka. Ponadto wspomóc rodziców w edukacji dziecka asertywności.
Drugi projekt obejmuje akcję oplakatowania całego miasta Katowic plakatami - naklejkami z ostrzeżeniem seniorów przed oszustami wyłudzającymi pieniądze przez telefon. Działania prowadzone są wspólnie z aktywnymi seniorami działającymi w osiedlowych klubach, parafiach czy stowarzyszeniach. Wspólnie z mieszkańcami Katowic chcemy przerwać falę przestępstw wobec seniorów.
Policjantka natomiast przedstawiła zasięg działań profilaktycznych w ramach programu pn. „Bezpieczna Przystań” oraz zaprosiła do udziału w szkoleniach pn. „Akademia Bezpiecznego Seniora”, które realizowane są przez policjantów wraz z partnerami programu tj. przedstawicielem NBP, MOPS, CPR oraz Straży Pożarnej.

Przedstawione działania policyjne zostały pozytywnie zaakceptowane przez Przewodniczącą Rady Seniorów – Janinę Piwowarczyk oraz pozostałych członków w związku z czym liczymy na owocną współpracę.

 

  • Wystąpienie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach – kom. Marcina Budzicha przed Radą Seniorów miasta <a href=Katowice w Urzędzie Miasta Katowice." />
  • Wystąpienie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach – kom. Marcina Budzicha przed Radą Seniorów miasta <a href=Katowice w Urzędzie Miasta Katowice." />
  • wystąpienie koordynatora programu „Bezpieczna Przystań” sierż. Szt. Agnieszki Krzysztofik przed Radą Pedagogów miasta Katowice
  • wystąpienie koordynatora programu „Bezpieczna Przystań” sierż. Szt. Agnieszki Krzysztofik przed Radą Pedagogów miasta Katowice