Informujemy, że od dnia 5 marca br. zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu na ul. Policyjnej i Poznańskiej, które obecnie są drogami jednokierunkowymi. Na ul. Policyjnej obowiązuje jeden kierunek jazdy od ul. Fredry do ul. Jankego, natomiast na ul. Poznańskiej jeden kierunek od ul. Jankego do ul. Fredry.